Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

Luật sư tranh tụng vụ án dân sự. Công ty luật tư vấn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp về dân sự và cử luật sư đại diện tham gia tranh tụng vụ án dân sự, với mục đích tập trung vào những vướng mắc thực tế của khách hàng để xác định giải pháp hợp lý nhất.

Luật sư có kinh nghiệm với các vụ kiện liên quan tới nhiều lĩnh vực như đất đai, tranh chấp tài sản, hôn nhân gia đình, thừa kế, vụ án kinh tế, tài chính, tranh chấp doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, … các vụ án về dân sự và có khả năng xử lý những tình huống phức tạp liên quan tới yêu cầu từ nhiều phía với sự tham gia của nhiều bên, để tư vấn cho khách hàng phương thức giảm thiểu nguy cơ tranh chấp, giảm thiểu rủi ro và phòng trừ bất lợi trước khi Tòa án mở phiên tòa.

Dịch vụ luật sư tranh tụng các vụ án dân sự:

I. Luật sư tranh tụng trong các vụ án dân sự.

Tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 qui định như sau:

1. Các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và các quyền khác đối với tài sản;
 • Tranh chấp về hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự;
 • Thu hồi nợ của cá nhân, nợ của doanh nghiệp;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất gồm đất ở, đất trồng cây, đất rừng;
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản;
 • Tham gia vụ án kinh tế, kinh doanh thương mại, thương mại quôc tế;
 • Tranh chấp hôn nhân gia đình;
 • Luật sư giải quyết tranh chấp bảo lãnh vay vốn Ngân hàng;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 • Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính;
 • Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước;
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;
 • Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí;
 • Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”
 • Các vụ án theo yêu cầu của khách hàng.

2. Các yêu cầu về dân sự có liên quan đến vụ án:

Trong khi nhận vụ việc giải quyết tranh chấp thì vụ án còn có những việc, yêu cầu liên quan đề giải quyết các tài liệu của vụ án như:

 • Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 • Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
 • Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
 • Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định pháp luật.

II. Các giai đoạn luật sư tham gia trong vụ án dân sự.

1. Giai đoạn tiền tố tụng:

Luật sư sẽ tư vấn các nội dung:

 • Xác định quan hệ phát sinh tranh chấp;
 • Xác định đối tượng, phạm vi khởi kiện;
 • Định hướng giải quyết vụ việc;
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ;
 • Tổ chức hoà giải, thương lượng giữa các bên;
 • Soạn thảo, hoàn thiện Hồ sơ khởi kiện;
 • Nộp Hồ sơ khởi kiện;

2. Giai đoạn tố tụng:

Luật sư sẽ tư vấn và tham gia cùng khách hàng trong các công việc sau:

 • Cung cấp chứng cứ và hoàn thiện Hồ sơ vụ án;
 • Soạn thảo đơn, Văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp;
 • Thương lượng, hoà giải trước và trong giai đoạn tố tụng (đối với vụ án Dân sự, Kinh tế, Hôn nhân gia đình…)
 • Soạn thảo, gửi Văn bản ý kiến bào chữa, bảo vệ khách hàng;
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại phiên toà;

3. Giai đoạn sau tố tụng, thi hành án dân sự:

Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn và tham gia cùng khách hàng trong các công việc sau:

 • Xác định căn cứ khiếu nại, kháng cáo đối với Bản án, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn kháng cáo;
 • Chuẩn bị Hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo;
 • Nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án, đôn đốc, thúc đẩy nhanh chóng quá trình Thi hành án.

» Luật sư giải quyết tranh chấp doanh nghiệp tại tòa án

» Bảng giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án

Luật sư tranh tụng vụ án dân sự.
Khi cần giải quyết vụ việc, giải quyết tranh chấp hãy liên hệ để được tư vấn đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp: