Tố tụng Hình sự

Tố tụng hình sự được pháp luật quy định đảm bảo trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện, chính xác và công bằng trong các vụ án Hình sự, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật.

Quy định án phí đối với Bị hại trong vụ án hình sự như...

Quy định án phí đối với Bị hại trong vụ án hình sự như thế nào? Tôi là người bị hại trong vụ án hình sự đang được giải quyết, sắp tới Tòa án đưa vụ án...

Quy định về thu thập chứng cứ của Luật sư

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành...

Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự

Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Những bản án Tòa án xét xử với kết quả Giữ nguyên án sơ thẩm; Hủy án để điều tra,...

Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội

Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của BLTTHS 2015. Nhằm đảm bảo việc xử lý người chưa thành niên phạm tội được khách quan, chính xác, nhân đạo, phù hợp với...

Tố tụng hình sự là gì?

Tố tụng hình sự là thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự và thi hành bản án, quyết định của toà án do pháp luật tố tụng hình sự quy định. Quá trình...

Tư vấn Tố tụng hình sự vụ án cố ý gây thương tích

Tư vấn Tố tụng hình sự vụ án cố ý gây thương tích I/ Về thủ tục Tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố từ khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can tới nay, theo bị cáo...

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong bộ luật tố tụng hình sự

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản và đặc biệt quan trọng trong pháp luật...

Mức án phí vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm

Mức án phí vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm và nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án hình sự nộp ở cơ quan thi hành án là mức án phí hình sự sơ thẩm, án phí...

Lấy lời khai người làm chứng trong vụ án hình sự

Lấy lời khai người làm chứng trong vụ án hình sự. Người làm chứng và biên bản lấy lời khai người làn chứng góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án. Căn cứ vào...

Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Tòa án quân sự là những tòa án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức và đảm nhiệm công tác xét xử hình sự...

Quy định về Người làm chứng trong vụ án hình sự

Quy định về Người làm chứng trong vụ án hình sự. Người làm chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin...
Các giai đoạn xét xử trong tố tụng hình sự

Các giai đoạn xét xử trong tố tụng hình sự

Các giai đoạn xét xử trong tố tụng hình sự a, Khởi tố vụ án hình sự Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự trong đó có cơ quan thẩm quyền xác...

Những quy định về người đại diện trong hình sự

Những quy định về người đại diện trong hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, có nhiều quy định liên quan đến người đại diện. Người...

Thủ tục đề nghị giám định lại trong vụ án hình sự

Thủ tục đề nghị giám định lại trong vụ án hình sự. Giám định lại mang lại kết quả được xem là một bằng chứng vô cùng quan trọng trong một vụ án hình sự, do đó...

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự là gì?

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự là gì? Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi...

Những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự được quy đinh từ Điều 55 đến Điều 71 trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định rõ trách nhiệm thông báo, giải thích...

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu? Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời hạn trong các giai đoạn Điều tra, Truy tố, Xét xử đối với các mức...

Triệu tập người làm chứng trong vụ án hình sự

Điều tra viên có quyền triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai và phải gửi giấy triệu tập. Người biết những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và...

Bài viết mới