Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu? Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời hạn trong các giai đoạn Điều tra, Truy tố, Xét xử đối với các mức độ của tội phạm và thời gian gia hạn để đảm bảo tránh kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, nếu các đơn vị tố tụng thực hiện kéo dài hơn, không tuân theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự là sai về tố tụng.

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao nhiêu lâu?

I- Căn cứ pháp lý: 

+ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
+ Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác tội phạm

II- Luật sư tư vấn về thời hạn giải quyết vụ án hình sự:

1. Giai đoạn tiếp nhận đơn tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm là thời hạn ra Quyết định khởi tố

Thời gian để cơ quan điều tra ra quyết định có Khởi tố vụ án hình sự hay không là 20 ngày. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết xác minh thì có thể gia hạn nhưng không quá 2 tháng cụ thể:

Tại khoản 1, khoản 2, điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định:
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:
a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;
b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;
c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

2. Giai đoạn Điều tra vụ án hình sự:

Thời hạn để cơ quan điều tra ra bản Kết luận điều tra.

Theo điều 172 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thì sẽ tiến hành điều tra. Thời hạn điều tra được quy định như sau:

+ Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

+ Nếu vụ án có tính chất phức tạp thì có thể được gia hạn thời hạn điều tra, cụ thể: Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng; Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 02 lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng; Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng; Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 03 lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra sẽ ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố.

3. Giai đoạn truy tố vụ án hình sự:

Thời hạn để Viện kiểm sát ra quyết định truy tố vụ án hình sự

Theo điều 240 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát sẽ ra bản cáo trạng tuy tố bị can trước Tòa án.

Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn, nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng; không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

4. Giai đoạn xét xử vụ án hình sự:

Thời hạn để Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vụ án hình sự

Theo Điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hạn xét xử quy định như sau:
+ Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Đối với những vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Toà án phải mở phiên toà; trong trường hợp có lý do chính đáng thì Toà án có thể mở phiên toà trong thời hạn 30 ngày.

III. Như vậy thời gian để giải quyết một vụ án hình sự, kể từ thời điểm nhận tố giác, khởi tố vụ án, điều tra, truy tố đến mở phiên tòa xét xử là:

– Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 4 tháng 25 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 9 tháng 15 ngày.

– Đối với tội nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 6 tháng 10 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 14 tháng.

– Đối với tội rất nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 8 tháng 5 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 19 tháng 15 ngày.

– Đối với tội đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 9 tháng 5 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 22 tháng.

» Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Trên đây là thời gian giải quyết vụ án hình sự tối thiểu là khoảng 4 tháng 25 ngày, tối đa là 22 tháng tùy theo tính chất nghiêm trọng của vụ án: