Soạn thảo hơp đồng cho công ty nước ngoài

Công ty chúng tôi phân phối tại Việt Nam có vốn từ Hoa Kỳ, hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc soạn thảo :
(i) Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán văn phòng
(ii) Hợp đồng cho thuê  văn phòng;
(iii) Hợp đồng vay vốn và
(iv) Văn bản cam kết của các nhân sự chủ chốt của công ty
Vậy đề nghị SB law cung cấp bản chào dịch vụ:

Luật sư tư vấn hơp đồng cho công ty nước ngoài:
SB law là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. chúng tội có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu của quý khách.

1. Phạm vi dịch vụ và Thời hạn thực hiện

Phạm vi dịch vụ của SB Law gồm các công việc sau đây:

  • Soạn thảo (i) Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán văn phòng; (ii) Hợp đồng cho thuê  văn phòng; (iii) Hợp đồng vay vốn và (iv) Văn bản cam kết của các nhân sự chủ chốt của Khách hàng;
  • Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;
  • Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo văn bản dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần) để có bản dự thảo hoàn chỉnh;

Thời hạn thực hiện:

Việc soạn thảo tài liệu sẽ được hoàn tất trong thời hạn 05 ngày làm việc;
Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày nhận được khoản thanh toán tạm ứng hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn;
Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn… sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ:

  • Phí dịch vụ đối với các hạng mục công việc của Hợp đồng này là 12,000,000VND (Mười hai triệu Việt Nam Đồng;
  • Phí dịch vụ của chúng tôi không bao gồm các chi phí khác liên quan đến dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở 10% VAT, lệ phí chuyển tiền, chuyển khoản, phí công chứng và các loại phí khác liên quan đến vụ việc (nếu có).
  • Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản và số lần yêu cầu phát sinh thêm vượt quá 2 lần sau khi chuyển bản dự thảo lần một, giờ phát sinh thêm sẽ được tính phí theo giờ. Phí theo giờ cho giờ làm việc phát sinh thêm để hoàn thiện văn bản là 2,000,000VNĐ (Hai triệu Việt Nam Đồng)/01 giờ làm việc.

Phương thức thanh toán:

  • Khách hàng sẽ thanh toán 65% phí dịch vụ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng này;
  • Khách hàng sẽ thanh toán phần phí dịch vụ còn lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao bản dự thảo văn bản lần đầu;

>> Soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ tài chính

Soạn thảo hơp đồng cho công ty: