Tư vấn đàm phán soạn thảo hợp đồng

Tư vấn đàm phán soạn thảo hợp đồng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng, thẩm tra nội dung hợp đồng

Các lĩnh vực: kinh tế, dân sự, thương mại, xây dựng… Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê tư vấn hợp đồng có thể tin tưởng vào dịch vụ của SB law.

– Nội dung tư vấn thực hiện:
+ Tư vấn các qui định của pháp luật
+ Tham gia đàm phán hợp đồng
+ Nghiên cứu tài liệu liên quan
+ Thẩm định nội dung của bản dự thảo hợp đồng
+ Soạn thảo hợp đồng
+ Tư vấn pháp lý

– Các loại hợp đồng chúng tôi tư vấn soạn thảo:

Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng đối với Khách hàng cá nhân:
+ Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng mua, bán tài sản;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng cho thuê tài sản, cho thuê nhà;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng tặng cho tài sản;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng Ủy quyền;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng mua bán Nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất….

Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng đối với Khách hàng Doanh nghiệp:
+ Tư vấn, soạn thảo các loại Hợp đồng mua bán tài sản;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại Hợp đồng cho thuê tài sản;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại Hợp đồng thuê tài sản;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
+ Tư vấn, soạn thảo các loại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh;
+ Tư vấn, soạn thảo Điều lệ Doanh nghiệp;
+ Tư vấn, soạn thảo Nội quy, quy chế;
+ Tư vấn, soạn thảo Hồ sơ Doanh nghiệp;
+ Tư vấn, soạn thảo Hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thay đổi Doanh nghiệp;
+ Tư vấn, soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện, Đơn tố cáo;
+ Tư vấn, soạn thảo Hồ sơ, hợp đồng vay vốn;
+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng góp vốn kinh doanh;
+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng góp vốn điện mặt trời;
+ Và các loại hợp đồng khác theo yêu cầu của khách hàng.

» Soạn thảo hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh

Luật sư tư vấn đàm phán soạn thảo hợp đồng: