Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Hỏi: Hiện công ty của tôi muốn hợp đồng sản xuất đóng gói mặt hàng khô thủy sản ở một cơ sơ ở Sóc Trăng. Công ty tôi ở Tp HCM. tôi cần luật sư hỗ trợ soạn thảo một bản hợp đồng. luật sư có thể nói quy cách làm việc và giá là bao nhiẻu?

Luật sư tư vấn: Tôi là Luật sư của SB Law. Liên quan đến vấn đề dưới đây, để có thể hỗ trợ anh, chị một cách tốt nhất và chuẩn bị báo giá cũng như cử luật sư phù hợp để xử lý công việc, anh, chị vui lòng làm rõ thêm một số thông tin dưới đây:

– Anh/chị đặt hàng sản xuất dưới cơ sở Sóc Trăng cho một lần hay nhiều lần?

– Cơ sở Sóc Trăng sẽ chủ động thu mua nguyên liệu, sản xuất và chế biến? Anh/chị có kiểm soát về chất lượng nguồn nguyên liệu hoặc quá trình sản xuất của cơ sở dưới Sóc Trăng hay không?

– Anh/chị có cử tư vấn kỹ thuật để cơ sở dưới cà mau sản xuất sản phẩm theo chất lượng do anh chị yêu cầu hay không?

» Mẫu hợp đồng, văn bản

» Báo giá soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng: