Soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ tài chính

Soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến dịch vụ tài chính:

Chúng tôi là một công ty tài chính, có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc đánh giá, soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến dịch vụ tài chính kí kết bởi khách hàng và Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam, đề nghị công ty luật cung cấp phạm vi dịch vụ?

Luật sư tư vấn: SB Law là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. SB Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

1. Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của SB Law gồm các công việc sau đây:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng và chuẩn bị các điều khoản sơ bộ cơ bản trong hợp đồng.
  • Chuẩn bị các Hợp đồng bằng tiếng Việt. (Dự kiến các điều khoản chính; Cam Kết Không Tiết Lộ và Không huỷ ngang ; và Hợp đồng hợp tác kinh doanh)
  • Giải thích, làm rõ nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi, bình luận liên quan đến Hợp đồng trên.
  • Đánh giá, rà soát và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên ý kiến Khách hàng (không vượt quá 15) giờ làm việc để cung cấp Hợp đồng hoàn chỉnh cuối cùng, thời gian làm thêm giờ sẽ được tính phí cho từng giờ.
  • Hỗ trợ đàm phán Hợp đồng (nếu Khách hàng có yêu cầu).

2. Thời hạn thực hiện:

Bước 1: SB Law sẽ thu thập thông tin cần thiết từ khách hàng. Khi nhận được những thông tin đã yêu cầu, SB Law sẽ nghiên cứu và đánh giá các vấn đề pháp lý cần lưu ý trong quá trình thực hiện các mục tiêu giao dịch. Nhằm hỗ trợ nghiên cứu mục tiêu của khách hàng và tình trạng pháp lý của các bên liên quan, SB Law có thể yêu cầu một cuộc họp trực tiếp với Giám đốc dự án của Công ty Khách hàng.

Bước 2: Chuẩn bị phạm vi công việc và đề xuất các điều khoản cơ bản cần thiết phải có trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. SB Law dự tính sẽ hoàn thành công việc này trong vòng 03 ngày làm việc.

Bước 3: Chuẩn bị Hợp đồng: SB Law dự tính hoàn thành việc chuẩn bị Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày bắt đầu dịch vụ. Thời hạn này không bao gồm thời gian được yêu cầu đánh giá lại bản thảo hợp đồng dựa trên ý kiến phản hồi từ khách hàng.

Bước 4: Đàm phán. SB Law sẽ chỉ định Luật sư của Công ty để hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán kí kết hợp đồng với Ngân hàng thương mại Việt Nam.

>> Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng: