Quy định về luật sư

Quy định về luật sư, văn bản luật luật sư, tập sự luật sư, hoạt động của luật sư và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực hoạt động nghề luật sư Việt Nam.

Luật trợ giúp pháp lý

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư BỘ TƯ PHÁPSố: 02/2019/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 3...

Vai trò của Luật sư

Xã hội ngày càng phát triển, càng phát sinh thêm nhiều mối quan hệ giữa công dân với công dân, giữa công dân với các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. Những...
Trở thành luật sư như thế nào

Trở thành luật sư như thế nào?

Trở thành Luật sư là mơ ước của nhiều người. Mơ ước này khá thời thượng và phù hợp với sự phát triển của xã hội bởi trên thực tế hiện nay nghề Luật sư đang được đánh giá...

Thủ tục cấp thẻ luật sư

Luật 20/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư và văn bản hướng dẫn đã quy định về thủ tục cấp thẻ luật sư. Cấp thẻ hành nghề luật sư. Thủ tục cấp thẻ luật sư...

Chức năng xã hội của Luật sư

Chức năng xã hội của Luật sư trong hoạt động tố tụng chính là thiên chức và sứ mệnh của Luật sư trong việc khẳng định những giá trị cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển của...

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư thế nào, ở đâu

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư thế nào, ở đâu? Điều 4. Nhận tập sự hành nghề luật sư 1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề...

Thông tư 220/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Thông tư 220/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hành nghề luật sư. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong...

Vai trò của luật sư trong vụ án hình sự

Ở nước ta hiện nay, kinh tế, xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh sự phát triển tích cực còn có rất nhiều sự phát triển theo hướng tiêu cực, các vụ án kinh tế, hình sự gia...

Thủ tục luật sư chuyển từ Đoàn luật sư, cấp lại Thẻ luật sư

Thủ tục luật sư chuyển từ Đoàn luật sư khác đến Đoàn luật sư Tp.Hà Nội, cấp lại Thẻ luật sư I. Thủ tục luật sư chuyển từ Đoàn luật sư khác đến Đoàn luật sư Tp. Hà Nội +...

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư 2006 sửa đổi...
Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2009 và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định...

Các văn bản pháp luật về luật sư

Các văn bản pháp luật về luật sư qua các thời kỳ bao gồm sắc lệnh, pháp lệnh về luật sư, luật luật sư và các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành của luật sư: *...

Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên... 1. Luật sư hành nghề với tư cách...

Mẫu giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

Luật sư sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề và gia nhập một đoàn luật sư (hoặc hành nghề tự do) có quyền đăng ký cấp thẻ luật sư tại Liên đoàn luật sư Theo quy định của Luật...

Sổ tay pháp luật

Sổ tay pháp luật gồm những gì? SỔ TAY LUẬT SƯ/LUẬT GIA: Cuốn sổ tay Tổng hợp Hiến pháp và đầy đủ các bộ Luật hiện hành. SỔ TAY PHÁP LUẬT: Cuốn sổ tay đầy đủ các Luật và các Nghị...

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ...

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được quy định trong luật luật sư như thế nào? - Cơ sở pháp lý: + Luật Luật sư 2006 (sửa đổ bổ sung 2012). - Thủ tục đăng...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe