Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý. Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. | Quy định về luật sư | Tập sự luật sư | Tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý

Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý

Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí được hiểu là việc luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo...
Luật sư tham gia tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Luật sư tham gia tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học...

Luật sư tham gia tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trường trung học cơ sở (THCS từ lớp sáu đến hết lớp chín). Đoàn Luật sư thành phố Hà...

Điều kiện được trợ giúp pháp lý miễn phí?

Điều kiện được trợ giúp pháp lý miễn phí gồm những điều kiện gì? Đối tượng được trợ giúp pháp lý theo Luật trợ giúp pháp lý 2017 là những ai? Trợ giúp pháp lý là gì? Trợ giúp...

Giấy tờ để được trợ giúp pháp lý miễn phí

Giấy tờ để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Quy định về diện người được trợ giúp pháp lý và thủ tục trợ giúp pháp lý. Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý...

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Nghị định này quy định về các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung...

Quyết định số 112/QĐ-BTV Quy định về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp...

Quyết định số 112/QĐ-BTV về việc Quy định về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Quyết định này, quy định về...

Thủ tục luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thủ tục luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật theo quy định...

Quy định nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư

Quy định nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư. Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-BTV ngày 18/10/2018, Quy định về thực hiện nghĩa...

Các trường hợp được luật sư bảo vệ miễn phí

Từ 1/1/2018, trẻ em, nghi can dưới 18 tuổi, người nghèo, nạn nhân bị bạo lực gia đình... sẽ được hỗ trợ pháp lý miễn phí. Luật Trợ giúp pháp lý 2016 có hiệu lực từ 1/1/2018 quy định 14...

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật với người khuyết tật. Có những mức độ khuyết tật nào? Tại khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật 2010 quy định Người khuyết tật là người bị...

Phân loại các dạng, mức độ khuyết tật

Phân loại các dạng, mức độ khuyết tật. Người khuyết tật là người khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao...

Hình thức trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Hình thức trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) cung cấp dịch vụ TGPL theo các hình thức sau: 1. Hình thức trợ...

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý. Cụ thể, theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 nêu những nhóm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì làm đơn gửi...

Mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Thủ tục và mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Khi người được trợ giúp pháp lý không còn có nhu cầu muốn trợ giúp thì làm đơn xin rút yêu cầu trợ giúp pháp...

Các văn bản về trợ giúp pháp lý nhà nước

Các văn bản về trợ giúp pháp lý nhà nước 1. Luật trợ giúp pháp lý năm 2017. 2. Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15 /12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 3. Thông...

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch...

Thông tư 08/2017/TT-BTP về hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Thông tư 08/2017/TT-BTP về hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý. Thông tư này quy định chi tiết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; tập...

Nghị định 144/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Nghị định 144/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về điều kiện khó khăn về tài chính của người...

Bài viết mới