Luật sư tư vấn tội hành hạ người khác

Luật sư tư vấn tội hành hạ người khác. Tội Hành hạ người khác là tội phạm xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người. Tùy từng tính chất mức độ sẽ bị xử lý mức độ khác nhau. 

Luật sư tư vấn tội hành hạ người khác

Theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người có hành vi hành hạ người khác có thể bị xử lý như sau:

“Điều 140. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, m đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% tr lên;

c) Đối với 02 người trở lên. 

Như vậy, người phạm tội hành hạ người khác có thể bị phạt cao nhất lên đến 3 năm tù giam.

– Theo quy định nêu trên, tội hành hạ người khác được cấu thành khi có các yếu tố:

+ Đối xử tàn ác hoặc làm nhục; 

+ Nạn nhân là người lệ thuộc vào người phạm tội; 

+ Không có quan hệ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu nuôi dưỡng lẫn nhau.

Nếu người phạm tội và nạn nhân có các quan hệ nêu trên sẽ có thể cấu thành Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Mức phạt tối đa với tội danh này là phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

» Tư vấn hành vi đe dọa đánh người bị xử lý như thế nào?

» Luật sư tư vấn tội giết người