Luật sư tranh tụng các vụ án kinh tế

Luật sư đại diện tranh tụng các vụ án kinh tế
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ các hoạt động nào của doanh nghiệp, từ sản xuất, kinh doanh, tài chính ngân hàng, bất động sản, xây dựng, lao động, lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khỏe…

Dịch vụ giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại:
– Tư vấn pháp luật;
– Đàm phán, thương lượng, ;
– Đại diện/ bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại tòa/trọng tài thương mại.
– Tham gia thi hành án.

» Luật sư tranh tụng các vụ án Kinh doanh, Thương mại

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

Luật sư tranh tụng các vụ án kinh tế: