Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế

Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế. Việc khiếu nại và tranh tụng về thuế quan hệ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và các vụ kiện về thuế, việc tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp khác nhau về thuế tại Tòa án Việt Nam. Với kinh nghiệm về chính sách và thủ tục về thuế đã cho chúng tôi một sự hiểu biết về quan điểm của nhà nước và tòa án trong từng vụ kiện. 

Dịch vụ luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế

Luật sư đại diện cho việc tranh tụng về thuế của chúng tôi liên quan đến một loạt các vấn đề về thuế trong nước thuộc các lĩnh vực:

Thuế thu nhập, thuế gián thu, thuế thu nhập cá nhân, cũng như trong lĩnh vực miễn thuế…

Pháp luật về thuế thường được yêu cầu vận dụng các điều khoản phức tạp cho những sự kiện phát sinh từ các lĩnh vực pháp luật chuyên sâu như chuyển giá, đánh giá doanh nghiệp, tài chính công ty, kế toán tài chính và kế toán quản trị. Khi chuẩn bị cho các vụ kiện, tranh tụng về thuế tại Tòa án, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư nội bộ của khách hàng cũng như các nhà tư vấn chuyên môn cao về thuế.

Luật sư làm việc phối hợp hoàn toàn với luật sư nội bộ và các nhà quản lý/ giám đốc của khách hàng, và tự hào về việc thông hiểu và đạt được mục tiêu của khách hàng trong các tranh chấp về thuế. 

Ngoài việc đại diện cho khách hàng trong tranh tụng về thuế, luật sư còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các thủ tục về thuế, chẳng hạn như yêu cầu báo cáo và trình bày, việc tránh hay giảm bớt bị phạt về thuế, các ưu đãi, việc thi hành theo tòa án, và trình bày tư liệu nội bộ.

Luật sư tư vấn, đại diện cho khách hàng khi bị vướng vào các cuộc điều tra hình sự về thuế để tư vấn tại cơ quan, tại cấp quản lý. 

» Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

» Tư vấn luật thuế

Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế tại Cơ quan có thẩm quyền và Tòa án: