Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là lĩnh vực phức tạp và rộng, tập trung chủ yếu vào hai nhóm là Tranh chấp Hợp đồng và Tranh chấp ngoài hợp đồng. Khi xảy ra tranh chấp các bên rất khó thương lượng giải quyết, chủ yếu là do cách hiểu không đồng nhất về tập quán và các điều kiện trong thương mại quốc tế, sự khác nhau về văn hóa kinh doanh mỗi quốc gia, sự khác biệt về ngôn ngữ…

Cách thức giải quyết về tranh chấp trong Thương mại quốc tế:

Đàm phán, thương lượng trên cơ sở chia sẻ rủi ro cũng như lợi ích để đạt được kết quả nhanh nhất, ít tốn kém nhất.
Nếu cách này không thành công thì sẽ khởi kiện ra Trung tâm trọng tài quốc tế khu vực/quốc gia hoặc ra Tòa án quốc tế (theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thống nhất giữa các bên).

Việc lựa chọn con đường giải quyết tranh chấp luôn là bài toàn khó đối với các doanh nghiệp. Bằng kinh nghiệm làm xúc tiến thương mại quốc tế, sự am hiểu pháp luật quốc tế cũng như các điều kiện, tập quán thương mại quốc tế, chúng tôi ước muốn được làm đối tác đồng hành cùng quý doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích và giữ vững thương hiệu trong kinh doanh quốc tế.

Dịch vụ giải quyết về tranh chấp của:

  • Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan để đưa ra Ý kiến pháp lý và Đề xuất phương án giải quyết đối với vụ việc;
  • Cử Luật sư tham gia cùng người đại diện của Khách hàng hoặc thay mặt với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Khách hàng trong các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng nhằm giải quyết tranh chấp nêu trên với các bên liên quan;
  • Soạn thảo mọi văn bản cần thiết trong giai đoạn xét xử của Tòa án hoặc Trọng tài
    (theo yêu cầu cụ thể hoặc theo đề xuất của Luật sư trong các tình huống phát sinh cần thiết).
  • Cử Luật sư tham gia tranh tụng (hoặc đại diện theo ủy quyền) để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự tại Tòa án hoặc Trung tâm Trong tài;
  • Chuổn bị các hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận, thực hiện Bản án hoặc Quyết định của Trọng tài tại các quốc gia theo yêu cầu của đương sự.

» Dịch vụ giải quyết tranh chấp

» Tư vấn luật thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: