Tư vấn luật kinh doanh thương mại

Tư vấn luật kinh doanh thương mại. Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn luật, thẩm định nội dung, hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng thương mại, cũng như giải quyết các tranh chấp thương mại.

Tư vấn luật kinh doanh thương mại:

Cùng với nó các quan hệ pháp luật và tập quán thương mại cũng thay đổi. Nếu không hiểu luật, thì rủi ro thương mại là khó lường.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo các loại hợp đồng thương mại. Đưa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa những rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch.

– Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại.

– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước các cơ quan pháp luật khi có tranh chấp xảy ra.

– Tư vấn pháp luật về khả năng tham gia thị trường cũng như hình thức thương mại phù hợp với tập quán thương mại quốc tế.

Tư vấn luật, thẩm định nội dung, hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng thương mại, cũng như giải quyết các tranh chấp thương mại.

– Tư vấn về hình thức cơ bản trong giao dịch thương mại: Mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, đấu thầu, đấu giá…

– Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng thương mại, phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp đối với các hợp đồng thượng mại: hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng phân phối, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng cung cấp dịch vụ…

– Rà soát các hợp đồng thương mại của khách hàng đã ký kết

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng với đối tác trong giao dịch thương mại

– Tư vấn luật hoặc đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại, đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm ở Việt Nam, xin cấp phép quảng cáo, khuyến mại …

– Tư vấn về giải quyết tranh chấp thương mại

– Tham gia giải quyết tranh chấp tranh chấp thương mại ngoài tố tụng hoặc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các tranh chấp thương mại tại tòa án, trọng tài

– Giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan đến các hoạt động thương mại khác

» Luật sư tranh tụng các vụ án Kinh doanh, Thương mại

» Tư vấn pháp luật thương mại

Tư vấn luật kinh doanh thương mại: