Luật sư bào chữa tội trong lĩnh vực điện lực

Luật sư bào chữa tội liên quan đến ngành điện lực. Các tội liên quan đến lĩnh vực điện lực cũng có tất cả các tội được quy định trong Bộ luật hình sự, nhưng thường có những đặc thù riêng của ngành điện trong một góc độ cụ thể. 

Luật sư bào chữa tội trong lĩnh vực ngành điện lực

Tội tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng công trình điện

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực….

Nếu quý khách đang vướng về tội có liên quan đến lĩnh vực điện lực có thắc mắc, xi liên hệ luật sư để được hỗ trợ tư vấn, tham gia bào chữa cho quý khách.