Luật sư giải quyết tranh chấp bất động sản

Luật sư giải quyết tranh chấp bất động sản. Dịch vụ cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất động sản của cá nhân và doanh nghiệp về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các dự án kinh doanh bất động sản, dự án hạ tầng của nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp bất động sản bao gồm:

– Tiếp nhận thông tin, nghiên cứu vụ việc, đưa ra ý kiến pháp lý và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong giao dịch bất động sản.

– Nghiên cứu vụ việc, tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về kinh doanh bất động sản.

– Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

– Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, hợp đồng xây dựng các công trình bất động sản và hạ tầng trên đất.

– Cử luật sư tham gia cùng chủ đầu tư, khách hàng hoà giải, thương lượng, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, làm việc với các bên hữu quan nhằm giải quyết vụ việc.

– Tư vấn và đưa ra ý kiến về việc lựa chọn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khách hàng.

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ liên quan tới vụ việc nhằm giải quyết tranh chấp một cách có hiệu quả.

– Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại toà án, trọng tài và các cơ quan giải quyết tranh chấp.

– Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Khi có tranh chấp phát sinh hay cần tư phấn pháp luật về kinh doanh bất động sản thường xuyên, quý khách hãy liên hệ để chúng tôi cung cấp dịch vụ kịp thời.

» Điều kiện chuyển nhượng đất

» Tư vấn luật bất động sản cho doanh nghiệp

Luật sư giải quyết tranh chấp bất động sản: