Khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính. Luật khiếu nại quy định trình tự thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện trong mọi lĩnh vực để giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại. | Luật khiếu nại 2011 | Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện? | Thời hiệu khiếu nại hành chính | Quy định quy trình tiếp công dân

No posts to display

Bài viết mới