Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về thủ tục và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ phải cung cấp đầy đủ các tài liệu và đặc biệt tờ khai đăng ký theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ quy định phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Trong quá trình tư vấn cho các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, Luật Việt Tín chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề tờ khai đăng ký nhãn hiệu phải ghi như thế nào. Vì vậy ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách cách ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu chi tiết nhất.

Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành có 3 trang và trang bổ sung, cụ thể ở mỗi trang, quý khách cần phải kê khai như sau:

1. Trang thứ nhất, chủ đơn sẽ phải kê khai về mẫu nhãn hiệu, thông tin chủ đơn và đại diện của chủ đơn:

Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Về nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu sẽ được dán lên vị trí quy định sẵn với kích thước không quá 80x80mm và phải trình bày theo đúng màu sắc cần bảo hộ. Nếu nhãn hiệu không có màu sắc thì trình bày theo dạng đen trắng.

Chủ sở hữu nhãn hiệu phải xác định nhãn hiệu của mình là loại nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận và đánh dấu “X” vào loại nhãn hiệu đó. Nhãn hiệu liên kết tức là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác mà chính mình đã đăng ký cho các sản phẩm. dịch vụ cùng loại hoặc tương tự hoặc liên quan đến nhau. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu của tổ chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo quy chế do tập thể đó quy định.

Về phần mô tả nhãn hiệu, chủ sở hữu phải làm rõ khả năng phân việt của nhãn hiệu như sau:

Chỉ rõ các yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu
Phiên âm các từ ngữ không phải là tiếng Việt và nếu từ đó có nghĩa thì phải dịch ra tiếng Việt.
Mô tả đạng hình họa các từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần bảo hộ
Nêu chính xác vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu lên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.
Về thông tin chủ đơn: Chủ đơn phải cung cấp tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài ra còn phải cung cấp thông tin liên lạc như số điện thoại, Fax, Email…

Nếu có nhiều chủ đơn thì ngoài chủ đơn khai tại mục này, các củ đơn khác sẽ khai tại trang bổ sung.

Về đại diện chủ đơn sẽ có 3 hình thức là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn, là tổ chức dịch vụ đại diện SHCN được ủy quyền của chủ đơn và là người khác được ủy quyền của chủ đơn. Đánh xấu “X” vào ô phù hợp và sau đó kê khai đầy đủ các thông tin như tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, Fax, Email. Người đại diện theo pháp luật của chủ đơn là người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên. Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN được ủy quyền là tổ chức dịch vụ đủ điều kiện hành nghề và có giấy ủy quyền của chủ đơn. Người khác được ủy quyền của chủ đơn là cá nhân, người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức nước ngoài.

Kết thúc trang thứ nhất, chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn sẽ ký tên xác nhận các thông tin đã cung cấp là chính xác.

2. Trang thứ 2 bao gồm các nội dung về yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, các lệ phí và các tài liệu có trong đơn:

Hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phải đánh dấu “X” vào ô phù hợp, là yêu cầu theo đơn đầu tiên nộp tại Việt Nam, theo đơn nộp theo Công ước Paris hay là theo thỏa thuận khác. Sau đó điền các thông tin về số đơn, ngày nộp đơn và nước nộp đơn theo yêu cầu. Nếu chủ sở hữu không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phần này bỏ trống.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Lệ phí nộp đơn, lệ phí nộp đơn cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm, lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, lệ phí công cố đơn, phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ, phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm, phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hóa/dịch vụ, phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm. Quý khách có thể kê khai các loại phí này theo Thông tư 263/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công

Phần kê khai các tài liệu có trong đơn bao gồm tài liệu tối thiểu và tài liệu khác bổ sung. Quý khách phải đánh dấu “X” vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu.

Cuối trang, cá nhân lập tờ khai (chủ đơn /đại diện của chủ đơn) sẽ phải ký tên xác nhận.

3. Trang 3 bao gồm phần danh mục và phân nhóm hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu cùng cam kết của chủ đơn.

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Về danh mục hàng hóa/dịch vụ, chủ đơn phải liệt kê hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu và phải được phân theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa,dịch vụ theo Thỏa ước Nixơ, theo tuần tự từ nhóm có số thứ tự thấp đến nhóm có số thứ tự cao. Cụ thể phân loại hàng hóa/dịch vụ như thế nào quý khách có thể tìm hiểu tại địa chỉ

Phần cuối trang là cam kết của chủ đơn, yêu cầu người lập tờ khai ký và ghi rõ họ tên. Nếu cá nhân lập tờ khai là người thay mặt Tổ chức là chủ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của Tổ chức đó.

Trường hợp có trang bổ sung tiếp theo thì cuối trang thứ 3 này cần phải ghi số trang bổ sung.

Cùng với 3 trang trên, tờ khai còn có 1 trang dành cho các chủ đơn khác nếu đơn có hai chủ đơn trở lên. Các chủ đơn khác phải ghi rõ tên và địa chỉ cùng thông tin liên lạc theo mẫu có sẵn. Các tài liệu bổ trợ nếu có cũng sẽ được kê khai tại trang này và phải ghi rõ tên cùng số trang tài liệu kèm theo đó. Cuối trang, cá nhân lập Tờ khai sẽ phải ký tên xác nhận.

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu Hướng dẫn chi tiết viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Trên đây là hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu chi tiết mà chuyên gia Luật Việt Tín muốn gửi tới quý khách. Nếu quý khách có nhu cầu hướng dẫn chi tiết hơn nữa hay có vấn đề nào chưa hiểu rõ xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 56 56 89. Luật Việt Tín luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ quý khách!

» Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

» Dich vụ đăng ký nhãn hiệu