Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi đăng ký nhãn nhiệu để bảo vệ thương hiệu bảo vệ thị trường thì dự kiến việc chi phí đăng ký nhãn hiệu từ việc tra cứu nhãn hiệu đến khi đăng ký là bao nhiêu?
Do tra cứu là không bắt buộc vì vậy nếu Quý công ty không tiến hành tra cứu trước thì sẽ trừ đi khoản phí này
Việc đăng ký nhãn hiệu tối thiểu cho 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm dưới 6 sản phẩm được tính như sau:

TT Nội dung công việc

Phí Nhà nước

Phí dịch vụ

1 Tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm
(Không bắt buộc)
        

1.000.000

2 Đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm

830,000.00

3.700.000

 

Tổng:

4.700.000

Bảng tính chi tiết phí TRA CỨU và ĐĂNG KÝ tại Việt Nam

  1. Qui trình đăng ký nhãn hiệu

Tại hầu hết các nước chỉ định, qui trình đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua các giai đoạn (i) thẩm định hình thức Đơn, (ii) thẩm định nội dung đơn (xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật định hay không) và (iii) công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp và (iv) cấp bằng. Tại một số nước, công bố đơn được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung. Tại Myanmar, Cục SHTT không cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký mà chỉ ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký.

  1. Tài liệu nộp đơn

Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về tài liệu nộp đơn tại từng nước với Quý Công ty theo một thư tư vấn khác sau khi nhận được xác nhận của Quý Công ty về việc đồng ý sử dụng dịch vụ của S&B Law.

Trên đây là báo giá của chúng tôi cho dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Nếu có vấn đề gì cần phải làm rõ, Quý Công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty và mong sớm nhận được hồi âm.

>> Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá