Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc

– Nhãn hiệu gồm:
+ Nhãn hiệu gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau;
+ Nhãn hiệu dịch vụ gắn vào phương tiện dịch vụ để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là:
– Chữ có khả năng phát âm,có nghĩa hoặc không có nghĩa, trình bày dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc chữ được viết cách điệu;
– Hình vẽ, ảnh chụp;
– Chữ hoặc tập hợp các chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải:
– Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết;
– Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã nộp đơn Đăng ký nhãn hiệu (đơn nhãn hiệu)  tại Cục SHTT hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
– Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá được coi là nổi tiếng.
– Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm sản xuất, tên gọi thông thường của sản phẩm, …

Dấu hiệu không được công nhận là nhãn hiệu:

– Các dấu hiệu không có khả năng phân biệt như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm,…, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi;
– Các dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng hoặc chất lượng của hàng hoá;

» Tại sao phải bảo hộ thương hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá: