Điều kiện được hưởng án treo

Điều kiện được hưởng án treo theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Án treo là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Về bản chất pháp lý, người bị Tòa án tuyên án treo vẫn là người có tội, có án, nhưng được miễn thực hiện bản án đó có điều kiện.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

  • Theo quy định hiện hành tại Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP không cho phép hưởng án treo đối với trường hợp người phạm tội mà hành vi phạm tội gây ra bị dư luận xã hội lên án, đặc biệt là các tội phạm về chức vụ, điều này nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng.
  • Tuy nhiên, tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về án treo vừa được ban hành mới đây đã bãi bỏ quy định nêu trên. Thay vào đó, từ ngày 01/7/2018, khi xét xử các tội phạm đang chịu sự lên án của xã hội thì Tòa án vẫn có thể áp dụng cho hưởng án treo đối với những đối tượng này nếu họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hưởng án treo. » Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo

Theo đó, Tòa án chỉ cho hưởng án treo đối với bị cáo đáp ứng các điều kiện sau:

1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

2. Có nhân thân tốt.

3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra người phạm tội dưới 18 tuổi bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội hoặc phạm tội nhiều lần vẫn được xem xét cho hưởng án treo.

» Luật sư tư vấn điều kiện hưởng án treo

» Luật sư bào chữa

Tư vấn về điều kiện được hưởng án treo, tham gia bào chữa cho bị cáo: