Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án. bởi các luật sư cung cấp nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp về luật Dân sự, luật Thương mại, Hợp đồng, Thừa kế, luật Đất đai, Hành chính, luật Sở hữu trí tuệ, luật Lao động… Với đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đảm bảo quyền lợi được tốt nhất.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

1. Các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự như sau:

+ Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp dân sự (tranh chấp tài sản, đất đai, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân gia đình).
+ Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, kinh doanh, thương mại, dân sự, thu hồi công nợ;
+ Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng nhằm giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
+ Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các tranh chấp lao động (chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải …);
+ Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
+ Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng tại Tòa án

2. Quá trình tư vấn giải quyết tranh chấp như sau gồm:

+ Tư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện, lập hồ sơ theo kiện, các vấn đề về án phí, lệ phí và thủ tục khác liên quan;
+ Soạn thảo các loại văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (đơn khởi kiện, các đề xuất trong quá trình tố tụng, yêu cầu thi hành án…);
+ Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc cụ thể;
+ Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
+ Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan;
+ Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
+ Tham gia tranh tụng tại toà án, trọng tài kinh tế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
+ Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng.

» Tư vấn khởi kiện vụ án dân sự

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.
Khi có những tranh chấp phát sinh trong lĩnh của mình cần được luật sư tư vấn hỗ trợ giải quyết hoặc nhờ luật sư luật sư bảo vệ trước Tòa án xin liên hệ: