Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế. Hiện nay, vấn đề thừa kế di sản do người chết để lại luôn là mối quan tâm của những người được hưởng di sản để lại, đặc biệt là khi mà khối di sản người chết để lại vô cùng lớn. Chính vì vậy, Công ty luật cung cấp đến khách hàng dịch vụ luật sư giải quyết các tranh chấp về thừa kế.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế:

Điện thoại tư vấn: 0768236248 Chat Zalo

– Tư vấn về thừa kế, phân chia thừa kế;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật;
– Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp thừa kế tại Tòa án.

1. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế

Công ty luật tư vấn và giải đáp các vướng mắc cho quý khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế như sau:
– Tư vấn quy định của pháp luật về quyền thừa kế, ai có quyền lập di chúc, có quyền để tài sản của mình cho các cá nhân hay tổ chức;
– Tư vấn cách xác định người thừa kế, những cá nhân, tổ chức nào được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn quy định của pháp luật về thời gian, địa điểm, thời điểm mở thừa kế;
– Tư vấn việc xác định các loại tài sản được xem là di sản của người chết để lại;
– Tư vấn về thời điểm phát sinh các quyền và các nghĩa vụ của người thừa kế, cũng như tư vấn về trách nhiệm của những người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại;
– Tư vấn quy định của pháp luật về chế định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
– Tư vấn và giải thích quy định của pháp luật về những người không được hưởng di sản thừa kế, xử lý các trường hợp một trong những người thừa kế hoặc toàn bộ người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế;
– Tư vấn để khách hàng lựa chọn được phương án xử lý tốt nhất trong trường hợp di sản không có người thừa kế;
– Tư vấn và giải thích quy định về thời hiệu thừa kế, cách xác định thời hiệu thừa kế (thời gian để những người thừa kế, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc chia di sản thừa kế theo thỏa thuận hoặc giải quyết các tranh liên quan đến di sản thừa kế);
– Tư vấn các quy định của pháp luật về các chế định về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật;
– Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho quý khách hàng các vấn đề pháp lý khác có liên quan theo từng yêu cầu, từng vụ việc thực tế của khách hàng theo quy định của pháp luật.

2. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc

Khi quý khách có di chúc có bất kỳ vướng mắc về phân chia, tranh chấp thừa kế nào liên quan đến việc lập, quản lý, thực hiện di chúc thì quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới công ty luật chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý có liên quan cho quý khách bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:
– Tư vấn quy định pháp luật về khái niệm di chúc, các đối tượng được lập di chúc để xác định chính xác chủ thể lập di chúc nhằm đưa ra phương án xử lý các tranh chấp hợp lý;
– Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp xác định di chúc hợp pháp, hiệu lực của di chúc, nội dung di chúc đúng theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định người làm chứng, thủ tục lập di chúc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tại các văn phòng công chứng/Tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định của pháp luật;
– Tư vấn và giải quyết các tranh chấp khi có phát sinh việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế các nội dung của di chúc;
– Giải quyết các tranh chấp về việc phân chia di sản thừa kế, cách xác định di sản thừa kế được sử dụng cho việc thờ cúng hoặc tặng cho;
– Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản của những người thừa kế tương ứng với phần tài sản được nhận từ người chết để lại trong nội dung di chúc;
– Giải quyết các tranh chấp liên quan đến các loại di chúc đặc biệt như di chúc chung của cả hai vợ chồng, di chúc có liên quan đến phần tài sản nằm chung trong khối tài sản chung của nhiều người;
– Các tranh chấp về việc xác định hiệu lực của di chúc theo quy định;
– Đưa ra phương án giải quyết, xử lý các vấn đề về chế định những người thừa kế được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc;
– Giải quyết từng tranh chấp cụ thể tương ứng trong vụ việc của khách hàng. Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin chi tiết, cụ thể và chính xác nhất để nhận được giải đáp, phương án giải quyết tốt nhất trong vụ việc của khách hàng

3. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật

Trong trường hợp, người để lại di sản thừa kế không lập di chúc hoặc có lập di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực/di chúc không hợp pháp thì điều đương nhiên theo quy định của pháp luật, các di sản của người chết để lại sẽ được chia theo pháp luật. Công ty luật cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật các vấn đề cơ bản sau:
– Luật sư giải quyết tranh chấp liên quan đến việc xác định những người thừa kế theo từng hàng thừa kế, quyền và nghĩa vụ của từng người thừa kế theo quy định của pháp luật;
– Luật sư giải quyết tranh chấp trong trường hợp vừa có di chúc vừa thực hiện phân chia di sản theo pháp luật;
– Giải quyết tranh chấp liên quan đến chế định người thừa kế thế vị, căn cứ pháp luật, căn cứ thực tế để áp dụng chế định này, khi nào được áp dụng thừa kế thế vị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người thừa kế;
– Luật sư giải quyết các tranh chấp liên quan đến vấn đề thừa kế trong một số trường hợp đặc biệt, cụ thể là giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa con riêng với mẹ kế/cha dượng, giữa vợ chồng đã ly hôn, đang trong thời gian giải quyết ly hôn, đã kết hôn với người khác theo quy định của pháp luật;
– Giải quyết tranh chấp về thời hiệu thừa kế, cách phân chia di sản thừa kế, thứ tự thanh toán, các nghĩa vụ về tài sản thừa kế;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật các vấn đề cụ thể, áp dụng cho từng trường hợp của khách hàng, đưa ra định hướng giải quyết phù hợp, có lợi nhất cho quý khách.

4. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế gồm:

Dịch vụ tư vấn pháp luật, soạn thỏa các văn bản pháp lý và Dịch vụ luật sư đại diện khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp thừa kế theo yêu cầu của khách hàng.

4.1. Dịch vụ tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản pháp lý:

Khi quý khách lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc dịch vụ soạn thảo các văn bản pháp lý theo các bước cơ bản sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ quý khách hàng, các tài liệu, văn bản, chứng cứ kèm theo yêu cầu của khách hàng.
Bước 2: Thu thập thêm các thông tin, tài liệu khác liên quan đến vụ việc của khách hàng để xác định chính xác vấn đề mà chúng tôi cần tư vấn hoặc hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý.
Bước 3: Các bên thống nhất, lựa chọn phương án xử lý phù hợp nhất trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế theo quy định của pháp luật sau khi luật sư nghiên cứu kỹ nội dung, tình tiết của vụ việc, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách hàng, tiết kiệm thời gian, chi phí và đem lại hiệu quả tốt nhất cho quý khách.
Bước 4: Thỏa thuận về việc cung ứng dịch vụ pháp lý trong trường hợp khách hàng yêu cầu tư vấn bằng văn bản hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo các văn bản pháp lý có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về thừa kế của khách hàng.
Bước 5: Ngay sau khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán chi phí dịch vụ, luật sư được phân công giải quyết vấn đề của quý khách sẽ tiến hành thực hiện yêu cầu của khách hàng.

4.2. Dịch vụ luật sư đại diện tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế:

Khi khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc Giấy ủy quyền để công ty luật tham gia cùng khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý có phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế, có thể là chỉ tham gia thương lượng, đàm phán, thỏa thuận với các bên tranh chấp còn lại trong tranh chấp hoặc có thể đại diện tham gia tố tụng với cơ quan nhà nước có thầm quyền trong quy trình thủ tục tố tụng mà pháp luật quy định giải quyết các tranh chấp thừa kế theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp xúc khách hàng, thu thập các thông tin cần thiết, nghiên cứu các tài liệu, giấy tờ mà khách hàng cung cấp.
Bước 2: Tư vấn cho quý khách hàng về quy trình làm việc của luật đưa ra tổng quát các phương án giải quyết để khách hàng lựa chọn.
Bước 3: Hai bên thống nhất và thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, phương thức thanh toán chi phí dịch vụ.
Bước 4: Luật sư tiến hành tham gia đàm phán với các chủ thể khác trong quan hệ tranh chấp để giải quyết vấn đề tranh chấp.
Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ khởi kiện theo quy định của pháp luật nếu khách hàng có nhu cầu khởi kiện nhưng chưa nộp hồ sơ khởi kiện. Trong trường hợp, khách hàng đã nộp đơn khởi kiện, đang trong quá trình giải quyết vụ án thì luật sư của chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký bào chữa cho khách hàng theo quy trình tố tụng mà pháp luật quy định.
Bước 6: Luật sư tiến hành tham gia tố tụng trong vụ án của khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách trong vụ án tranh chấp thừa kế theo quy định của pháp luật.
Bước 7: Thanh lý hợp đồng dịch vụ khi vụ việc kết thúc hoặc theo thỏa thuận của các bên.

» Luật sư tư vấn thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế
Quý khách đang giải quyết về thừa kế cần sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản pháp lý hoặc sử dụng dịch vụ luật sư đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp thừa kế vui lòng liên hệ: