Kinh nghiệm tham gia giải quyết tranh chấp

Chúng tôi tham gia ngày càng nhiều trong việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp thông qua các con đường tòa án và trọng tài vốn được đánh giá là một phương án nhằm giảm tải cho hệ thống xét xử Việt Nam

và nhằm tạo tính minh bạch và khả năng dự báo về quá trình tranh tụng.

Giá trị mà chúng tôi đóng góp cho khách hàng là sự kết hợp hữu hiệu giữa các chứng cứ và lập luận, theo dõi, kiểm soát rủi ro, thiệt hại, đàm phán và hòa giải.

S&B Law đã đại diện cho nhiều khách hàng trong các vụ tranh tụng, bao gồm thông qua con đường hòa giải ngoài tố tụng, tố tụng tại tòa và các cơ quan chức năng khác hoặc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam.

Dưới đây là một số giao dịch lớn:

– Đại diện cho một nhà đầu tư Singapore là nguyên đơn trong một tranh chấp giữa các cổ đông góp vốn của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam.

– Đại diện cho một nhà đầu tư nước ngoài là nguyên đơn trước tòa án tỉnh Bình Dương trong vụ tranh chấp liên quan đến Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và vi phạm nhãn hiệu.

– Đại diện cho một công ty Việt Nam là bị đơn trong một vụ tranh chấp thương mại quốc tế;

Đại diện cho một công ty Việt Nam là bị đơn trước Tòa án Hà nội trong một vụ tranh chấp liên quan đến công nhận và thực thi phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

» Dịch vụ giải quyết tranh chấp

» Tư vấn giải quyết tranh chấp

Liên hệ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp: