Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng. Hợp đồng là luật giữa các bên, tuy nhiên, các tranh chấp hợp đồng do nhiều lý do khác nhau vẫn diễn ra một cách phổ biến và gây nhiều thiệt hại cho các bên tham gia trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan hệ dân sự.

Chúng tôi công ty luật am hiểu pháp luật hợp đồng, nhiều kinh nghiệm tư vấn giải pháp, sẵn sàng cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng, hòa giải và đại diện cho các bên trước Tòa án và trọng tài.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng gồm:

1. Hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tài sản;
2. Hợp đồng hợp đồng đặt cọc, thuê, mua bán, chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở;
3. Hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất…;
4. Hợp đồng xây dựng, hợp đồng dịch vụ khác;
5. Hợp đồng lao động;
6. Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
7. Hợp đồng bảo hiểm;
8. Hợp đồng liên doanh – liên kết;
9. Hợp đồng mua bán hàng hóa;
10. Hợp đồng thương mại quốc tế;
11. Bồi thường ngoài hợp đồng…

Trình tự tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng như sau:

– Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý trong quan hệ tranh chấp.
– Trực tiếp tiến hành thu thập chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các bên liên quan.
– Tư vấn, thuyết phục và hướng dẫn các bên kiện toàn hồ sơ pháp lý trước khi khởi kiện vụ án.
– Tư vấn, chuẩn bị các phương án đàm phán trước khi giải quyết tại tòa án.
– Trao đổi và hướng dẫn các bên thu thập chứng cứ, cung cấp thông tin liên quan tới vụ tranh chấp;
– Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài.
– Cử Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tài phán để giải quyết tranh chấp.
– Tổ chức thương lượng, hòa giải giữa các bên tranh chấp.
– Theo dõi và đảm bảo thi hành phán quyết của Tòa án và trọng tài.

» Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng: