Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu và logo

Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu và logo là dịch vụ miễn phí sơ bộ ban đầu cho quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký bản quyền logo của công ty chúng tôi.
Tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền có rất quan trọng vì có thể phát hiện, hạn chế các rủi ro trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ tra cứa nhãn hiệu dưới hai hình thức:

+ Tra cứu không có đối chứng (tra cứu sơ bộ)
+ Tra cứu có đối chứng bằng văn bản

Bước 1: Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu và logo không có đối chứng:

Việc tra cứu sơ bộ chúng tôi hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên mức chỉ là bước ban đầu hạn chế rủi ro và không tra cứu được phần hình của logo.

Do vậy, để có được kết quả tốt hơn thì tiếp theo là thực hiện bước 2.

Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu và logo có đối chứng bằng văn bản:

Hình thức tra cứu này, chúng tôi sẽ đưa ra bản đối chứng về việc nhãn hiệu đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu cùng nhóm sản phẩm dịch vụ đã nộp đơn đăng ký trước đó hay không. Như vậy, sẽ đảm bảo hơn khi làm thủ tục đăng ký bảo hộ.

Cung cấp dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền trên 60 nước toàn cầu trong đó có Việt Nam:

Đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đăng cho khách hàng.

» Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu và logo để đăng ký bảo hộ độc quyền, liên hệ điện thoại: 0768236248

Khi tìm kiếm theo từ khoá trong hệ thống có thể áp dụng một số quy tắc sau:

  • Ký tự “*”: Thay thế cho không ký tự nào hoặc nhiều ký tự. Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h*n” => kết quả trả về có thể là : hoan, hon, hơn…
  • Ký tự “?”: Thay thế cho không ký tự nào hoặc một ký tự. Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h?n” => kết quả trả về có thể là: han, hon, hen…
  • Ký tự “_”: Thay thế cho một ký tự. Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h_” => kết quả trả về có thể là: hà, hô,…
  • Cặp ngoặc kép “…”: Nếu bạn đặt chuỗi tìm kiếm trong dấu ngoặc kép, khi tìm kiếm, hệ thống sẽ tìm chính xác những bản ghi chứa chuỗi đó. Chuỗi tìm kiếm đặt trong dấu ngoặc kép được coi là một từ.
  • Dấu cách giữa hai từ hoặc (cụm) từ biểu thị cho toán tử Hoặc.