Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp. công ty luật có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu về tất cả các vấn đề liên quan đến Luật lao động Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động cho các doanh nghiệp và người lao động đảm bảo quyền lợi, tuân thủ pháp luật lao động trong quan hệ lao động.

Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến luật lao động tại Việt nam, như:
Hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường theo hợp đồng lao động;

Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt được đăng ký quy chế lao động với cơ quan lao động địa phương.

Nội dung tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp:
Tư vấn các quy định của pháp luật về lao động, quan hệ lao động, tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác có liên quan.
1. Tư vấn Hợp đồng lao động cho doanh nghiệp:
Tư vấn các loại hợp đồng lao động: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
– Tư vấn thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động
– Tư vấn những hành vi bị cấm khi giao kết hợp đồng lao động
– Tư vấn nội dung hợp đồng lao động (mẫu hợp đồng lao động)
– Tư vấn soạn thảo, thẩm định hợp đồng lao động;
– Tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hợp đồng lao động
– Tư vấn chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động
– Tư vấn luật lao động, các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng
– Tư vấn các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, các trường hợp người sử dụng lao động có quyền quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
– Tư vấn cá trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ hay vô hiệu từng phần
– Tư vấn về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc
– Tư vấn các vấn đề lao động nữ gồm bảo vệ thai sản đối với lao động nữ, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai, chế độ thai sản
– Tư vấn hợp đồng lao động với người chưa thành niên
– Tư vấn hợp đồng thử việc
– Tư vấn hợp đồng học nghề, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động
– Tư vấn hợp đồng lao động với người cao tuổi
– Tư vấn hợp đồng thuê lại lao động
– Tư vấn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
– Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

2. Tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
– Tư vấn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Tư vấn về các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Tư vấn luật lao động, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Tư vấn về kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại
– Tư vấn nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động
– Tư vấn hình thức xử lý kỷ luật lao động
– Tư vấn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động
– Tư vấn trình tự thủ tục sa thải
– Tư vấn xây dựng, soạn thảo nội quy, quy chế lao động;
– Tư vấn đăng ký nội quy lao động
– Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể;
– Tư vấn kỷ luật và bồi thường vật chất

4. Tư vấn về xây dựng lương, thưởng
– Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương;
– Tư vấn mức lương tối thiểu vùng
– Tư vấn mức lương cơ bản (so sánh với lương tối thiểu vùng)
– Tư vấn xây dựng thang bảng lương
– Tư vấn hình thức, kỳ hạn trả lương
– Tư vấn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
– Tư vấn tiền lương ngừng việc
– Tư vấn chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương
– Tư vấn tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội
– Tư vấn tiền thưởng cho người lao động

5. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động:
– Hình thức giải quyết tranh chấp lao động
– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp
– Thời hiệu xử lý tranh chấp lao động
– Tranh chấp lao động cá nhân
– Tranh chấp lao động tập thể
– Tư vấn luật lao động, tham gia giải quyết các tranh chấp lao động tại Tòa án;

» Chế độ tiền lương và thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

» Tư vấn pháp luật Lao động

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp: