Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng

Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng và 
Thủ tục xác nhận Huân, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng cấp  Giấy xác nhận tại Ban Thi đua, Khen thưởng:

Lĩnh vực:

Nội vụ Thi đua khen thưởng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày cán bộ nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước

 

Tên bước

Mô tả các bước

1.

Bước 1

Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, trong các ngày làm việc.

2.

Bước 2

Văn thư nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Ban xử lý, chuyển cán bộ thực hiện.

– Cán bộ thẩm định hồ sơ, nếu không hợp lệ hướng dẫn làm lại, nếu hợp lệ trình lãnh đạo Ban.

3.

Bước 3

Cá nhân nhận Giấy xác nhận tại Ban Thi đua-Khen thưởng.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận của cá nhân có ý kiến đề nghị của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác.

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
  • Luật Thi đua, khen thưởng

» Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự