Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân. Tiếp công dân là một hoạt động thường niên trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ta.

Mục đích tiếp công dân là nhằm giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo của mình. Vậy có phải trường hợp nào công dân đến cũng đều được tiếp đón không? Có trường hợp nào bị từ chối không?

» Luật sư bảo vệ cho người bị hại

Sau đây là bài viết về các trường hợp cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân:

Theo khoản 1 Điều 2 của Luật tiếp công dân 2013:

“Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 của Luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật”.

Việc tiếp công dân bao gồm:
+ Tiếp công dân thường xuyên;
+ Tiếp công dân định kỳ;
+ Tiếp công dân đột xuất.

Khi tiếp công dân thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần có trách nhiệm theo Điều 8 Luật tiếp công dân như sau:
+ Phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.
+ Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
+ Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc; có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
+ Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.
+ Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
+ Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
+ Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngoài việc người có trách nhiệm tiếp công dân phải làm đúng vai trò của mình thì vẫn có những trường hợp theo luật định, cơ quan nhà nước có quyền được phép từ tối tiếp người dân trong các trường hợp như sau:

Căn cứ: Điều 9 Luật tiếp công dân năm 2013;

-> Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

-> Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

-> Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

-> Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 

– Khi từ chối tiếp công dân thì cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân phải giải thích rõ lý do từ chối tiếp.

– Đối với những vụ, việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân, thực hiện theo Mẫu số 01-TCD ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-TTCP.

Những trường hợp từ chối trên đều là những người không trong tình trạng có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Vì vậy, nếu việc tiếp công dân diễn ra mục đích của buổi tiếp công dân đó sẽ không đạt được. 

Những trường hợp trên đều cố tình làm khó các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thậm chí đe dọa, xúc phạm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

theo thuvienphapluat

» Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự