Luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính, tư vấn khiếu nại, khởi kiện hành chính các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan đến lĩnh vực hành chính khiếu nại hành vi hành chính, khởi kiện quyết định hành chính thì việc tư vấn luật hành chính để đảm bảo quyền lợi cho mình ngay từ đầu, tránh mất thời gian, công sức do không hiểu biết làm ảnh hưởng đến quyền lợi cho mình.

1. Luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính. Thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước, tổ chức là công việc ngày nay, mọi người dân, doanh nghiệp đều phải tham gia vào các quan hệ hành chính như: Đóng tiền học cho con, đăng ký khai sinh, đóng tiền điện cho nhà nước, nộp tiền phạt, nhận quyết định… Đó là các công việc mà chúng ta phải thực hiện hàng ngày.

Tuy nhiên, công việc này đôi khi cũng gặp phải các vướng mắc, thì bạn giải quyết chúng bằng cách nào?… Tạm dừng hoặc hủy bỏ không làm hay thuê luật sư hành chính thực hiện dịch vụ tư vấn về các vấn đề pháp luật hành chính.

1.1. Các nội dung tư vấn pháp luật hành chính

+ Tư vấn khiếu nại hành chính
+ Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
+ Tư vấn khiếu nại về đất đai
+ Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai và khiếu nại về đất đai
+ Tư vấn về các mức xử phạt hành chính
+ Tư vấn xử phạt hành chính về giao thông đường bộ
+ Tư vấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự
+ Tư vấn thủ tục hành chính về lao động
+ Tư vấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế
+ Tư vấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp
+ Tư vấn xử phạt hành chính về giao thông đường bộ, an ninh trật tự
+ Tư vấn soạn thảo đơn từ
+ Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp hành chính
+ Tư vấn các vấn đề pháp luật hành chính khác theo yêu cầu của khách hàng

1.2. Giải quyết tranh chấp hành chính

Ngoài việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi toàn quốc, Công ty luật An Ninh cử luật sư tư vấn pháp luật hành chính, tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính tại Tòa án sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
+ Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;
+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;
+ Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
+ Tham gia tranh tụng vụ án hành chính tại Tòa án.

» Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính

» Dịch vụ tranh tụng các vụ án hành chính

2. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hành chính

2.1. Luật sư tư vấn pháp luật hành chính 
Điện thoại : 0768.236.248 Chat Zalo

Công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hành chính nhằm hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc. là một trong những lĩnh vực có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những tư vấn hữu ích cùng những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho khách hàng. Ngoài ra với đội ngũ luật sư, cộng tác viên, chuyên viên pháp lý giỏi kiến thức, giàu kinh nghiệm chúng tôi chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý như sau:

– Đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

2.2. Các trường hợp luật sư tư vấn pháp luật hành chính

– Thực hiện bất cứ một thủ tục hành chính nào trên bất cứ lĩnh vực nào cho khách hàng?
– Bạn là người đang bị xử phạt hành chính và không biết rằng quyết định xử phạt, thẩm quyền và trình tự xử phạt hành chính đã đúng pháp luật hay chưa?
– Bạn đang là người muốn khiếu nại, muốn khởi kiện hành chính đối với một quyết định hành chính mà chưa biết phải thực hiện bằng cách nào?
– Bạn là người muốn tìm hiểu các quy định về luật hành chính để biết, làm theo và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ quan nhà nước…

2.3. Các vấn đề được tư vấn luật hành chính

– Tư vấn tất cả các vấn đề về pháp luật hành chính: Tư vấn các quy định của luật hành chính, xử phạt hành chính, khiếu nại hành chính, khởi kiện hành chính, các thủ tục hành chính…
– Các quy định của pháp luật về các mức xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể.
– Các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính: Đối tượng xử phạt, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, trình tự thủ tục xử phạt, thời hạn xử phạt….
– Tư vấn thủ tục, hồ sơ, cách thức thực hiện khiếu nại hành chính, khởi kiện hành chính
– Đại diện thực hiện thay khách hàng các thủ tục hành chính trên thực tế

Công ty luật thực hiện dịch vụ tư vấn luật hành chính bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các vấn đề nêu trên.

» Tư vấn luật hành chính

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Khi thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, quyết định hành chính, hành vi hành chính ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn vướng mắc, cần giải quyết về luật hành chính cần luật sư tư vấn pháp luật hành chính xin liên hệ: