Tư vấn tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ

Tư vấn tội vi phạm quy định luật giao thông đường bộ. Hiện nay tai nạn giao thông là vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Đặc biệt nếu vụ tai nạn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng hoặc tài sản của người khác thì người vi phạm giao thông dẫn đến gây tai nạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Luật sư tư vấn luật hình sự

Cơ sở pháp lý:
Bộ luật hình sự 2015;

Nội dung tư vấn:
Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau:

– Khách thể của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:
Tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng; xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ xâm phạm đến sức hở của nhân dân, tài sản của Nhà nước, các tổ chức và công dân;

Hành vi của người tham gia giao thông đường bộ là người trực tiếp tham gia giao thông.
Hành vi đó có thể là điều khiển các lọai xe như loại xe có động cơ (Ô tô, xe máy, máy kéo, xe chuyên dùng, xe gắn máy…). Các loại xe thô sơ: (xe đạp, xe xích lô, xe ba gác..) Do người điều khiển hoặc do súc vật kéo.

– Mặt khách quan của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:
Cần phải xác định hành vi vi phạm quy định về ATGT đường bộ là hành vi vi phạm các quy định trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của các phương tiện giao thông như (chở hàng hóa cồng kềnh, chằng buộc không đúng quy định…)

Thiệt hại nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm.

– Chủ thể của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:
Là bất kì người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự và trực tiếp tham gia giao thông đường bộ,

– Mặt chủ quan của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:
Được thể hiện do lỗi vô ý (vô ý do quá tin hoặc do cẩu thả).

– Hình phạt của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:

“Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Khung 1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Khung 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;
b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
đ) Làm chết 02 người;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Khung 3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Khung 4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Khung 5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Khung 6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

» Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông

» Luật sư tư vấn tội vi phạm giao thông