Luật sư bào chữa tội giao thông

Luật sư bào chữa tội giao thông. Trong các vụ tai nạn giao thông vi phạm luật giao thông một số trường hợp bị khởi tố theo bộ luật hình sự nên cần luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn, bào chữa về tội giao thông để giúp người bị truy tố về tội giao thông hiểu nắm bắt các thông tin quy định pháp luật để hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ nhằm tránh oan sai trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giao thông.

I. Nội dung luật sư bào chữa tội giao thông

» Luật sư tư vấn luật hình sự

1. Luật sư bào chữa tội về giao thông đường bộ:

– Tội cản trở giao thông đường bộ
– Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
– Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông
– Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ
– Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ
– Tội đua xe trái phép
– Tội tổ chức đua xe trái phép

2. Luật sư bào chữa tội giao thông đường sắt:

– Tội cản trở giao thông đường sắt
– Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt
– Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn
– Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt
– Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

3. Luật sư bào chữa các tội giao thông đường không:

– Tội cản trở giao thông đường không
– Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay
– Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn
– Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không
– Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông
– Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ
– Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
– Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4. Luật sư bào chữa các tội về giao thông đường thủy:

– Tội cản trở giao thông đường thuỷ
– Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ
– Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn
– Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ
– Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ

II. Dịch vụ luật sư của công ty luật tư vấn bảo vệ, bào chữa tội giao thông:

–  Tư vấn kiện tụng tai nạn giao thông và các vấn đề liên quan.
– Tư vấn trực tuyến bằng điện thoại: 0768236248 Chat Zalo
– Tư vấn trực tiếp cho khách hàng đến tại công ty
– Tiếp nhận thông tin cụ thể đối với từng trường hợp khách hàng, phân tích đưa ra lời khuyên phù hợp nhất cho khách hàng
– Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý cần thiết
– Thay mặt khách hàng được ủy quyền thực hiện trực tiếp toàn bộ các thủ tục pháp lý nếu cần thiết đến Tòa án
– Luật sư bào bảo vệ cho người bị hại tại, đương sự.
– Luật sư bào chữa tội giao thông cho bị cáo tại Tòa án khi có yêu cầu…

» Tư vấn trách nhiệm bồi thường trong vụ án giao thông

» Tư vấn kiện tụng tai nạn giao thông

Luật sư bào chữa tội giao thông.
Khi xẩy ra tai nạn, bị triệu tập, truy tố về các tội về an toàn giao thông hãy liên hệ để mời luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình: