Luật sư tư vấn tội vi phạm giao thông

Dịch vụ luật sư tư vấn tội vị phạm giao thông, về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về tội phạm giao thông để có thể giúp khách hàng tìm hiểu nắm bắt rõ các thông tin quy định pháp luật để hiểu rõ hơn, giúp thân chủ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Luật sư tư vấn các tội vi phạm giao thông

Tư vấn tội vi phạm giao thông qua điện thoại
Số điện thoại: 0768236248 Chat Zalo

1. Các vấn đề hỗ trợ tư vấn tội giao thông:

– Tư vấn về bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông, khi nào thì không bị khởi tố về tội giao thông.
– Tư vấn các mức khung hình phạt đối với tội về giao thông.
– Tư vấn về bảo lĩnh, điều kiện bảo lĩnh cho người bị bắt…

Các tội về giao thông đường bộ:

– Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
– Tội cản trở giao thông đường bộ
– Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông
– Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ
– Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ
– Tội tổ chức đua xe trái phép
– Tội đua xe trái phép

Các tội về giao thông đường sắt:

– Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt
– Tội cản trở giao thông đường sắt
– Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn
– Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt
– Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

Các tội về giao thông đường thủy:

– Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ
– Tội cản trở giao thông đường thuỷ
– Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn
– Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ
– Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ

Các tội về giao thông đường không:

– Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay
– Tội cản trở giao thông đường không
– Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn
– Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không
– Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông
– Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ
– Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
– Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Dịch vụ công ty luật Anh Ninh tư vấn về tội giao thông:

– Tư vấn, hỗ trợ các kiến thức pháp lý cho khách hàng cụ thể về quy định của pháp luật về các tội phạm giao thông, các mức xử phạt cụ thể đối với mỗi loại tội phạm.
– Tư vấn trực tuyến bằng điện thoại: 0768236248 Chat Zalo
– Tư vấn trực tiếp cho khách hàng đến tại công ty
– Tiếp nhận thông tin cụ thể đối với từng trường hợp khách hàng, phân tích đưa ra lời khuyên phù hợp nhất cho khách hàng
– Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý cần thiết
– Thay mặt khách hàng được ủy quyền thực hiện trực tiếp toàn bộ các thủ tục pháp lý nếu cần thiết trên Tòa án
– Thực hiện dịch vụ luật sư bào chữa, bảo vệ tại Tòa cho đương sự khi có yêu cầu…

» Tư vấn tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ

» Luật sư bào chữa tội giao thông

Luật sư tư vấn tội vi phạm giao thông.
Khi xẩy ra, mắc các tội về an toàn giao thông hãy liên hệ để mời luật sư tư vấn, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.