Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thành lập công ty cổ phần, thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký điều kiện kinh doanh để doanh nghiệp đi vào hoạt động tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp hỏi: SB law có thể cung cấp cho chúng tôi phạm vi dịch vụ và phí thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội?

Luật sư tư vấn: Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần với nội dung sau:

 1. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty CP:
  – Tư vấn pháp lý toàn diện xoay quanh vấn đề thành lập doanh nghiệp, đặc điểm, tổ chức của các loại hình doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tư vấn kê khai thuế ban đầu;
  + Tư vấn về cơ cấu tổ chức công ty.
  + Tư vấn về người đại diện pháp luật.
  + Tư vấn cách đặt tên cho công ty: tên tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt phù hợp với ngành nghề hoạt động của công ty.
  + Tra cứu tên công ty
  + Tư vấn về việc đặt địa chỉ trụ sở chính cho công ty/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
  + Tư vấn vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ.
  + Tư vấn về tỷ lệ góp vốn giữa các cổ đông nếu chủ sở hữu là tổ chức.
  + Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
  + Tư vấn về các giấy phép, thủ tục liên quan của một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  + Tư vấn về các chức vụ và quyền hạn trong công ty.
  + Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  + Tư vấn, kiểm tra tính pháp lý của những thông tin mà khách hàng yêu cầu.
  – Trong trường hợp khách hàng cần tư vấn trực tiếp tại nhà, hay gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
  – Đại diện dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
  – Tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  – Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp gửi khách hàng;
  – Nhận lại hồ sơ và nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội;
  – Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành làm con dấu pháp nhân;
  – Cùng khách hàng nhận con dấu pháp nhân, bàn giao toàn bộ kết quả cho khách hàng;
  – Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia
 1. Phí dịch vụ tư vấn thành lập Công ty cổ phần:
  – Phí dịch vụ thành lập công ty: 2.500.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn đồng) chưa bao gồm 10% VAT.
  Bao gồm: Đăng ký kinh doanh, Dấu liền mực, Giấy chứng nhận mẫu dấu, Mã số thuế công ty.
  – Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin.
  – Đăng ký chứng thư số để báo cáo Thuế điện tử… (Nếu yêu cầu).

» Tư vấn trước thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần: