Thành lập công ty nước ngoài phân phối hàng điện tử

Chúng tôi là nhà đầu tư cá nhân tới từ Hồng Kông, chúng tôi có thể lập công ty nước ngoài trong lĩnh vực phân phối hàng điện tử tại Việt Nam được không?

Luật sư trả lời: Đối với hoạt động phân phối, đặc biệt là phân phối điện tử, lại do cá nhân thực hiện. Thông thường sẽ không được ưu tiên bằng với các công ty ở nước ngoài, các doanh nghiệp sản xuất hoặc phân phối vì so với cá nhân thì các công ty này có năng lực tốt hơn. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn trong việc giải trình hồ sơ.

Nếu khách hàng buôn bán điện thoại mà ngành nghề:

Bán buôn, bán lẻ không có cơ sở bán buôn, bán lẻ: phí dịch vụ của chúng tôi là 10.000 USD;

Nếu có cửa hàng bán lẻ điện thoại: phí dịch vụ của chúng tôi là: 14.000 USD.

>> Cần tư vấn đầu tư nước ngoài vào việt nam