Đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp giúp cho nhà đầu tư có đủ điều kiện để kinh doanh, hiện nay có nhiều hình thức cấp giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp nhưng sử dụng dịch vụ vẫn là cách hạn chế được rủi ro.

Ngoài việc đăng ký doanh nghiệp thì dịch vụ của luật sư, tư vấn viên còn tư vấn những vấn để liên quan cho sự phát triển doanh nghiệp sau này với các gói dịch vụ tương ứng giúp cho nhà đầu tư hình dung về những công việc phải làm sau này sau khi mở doanh nghiệp mới.

1. Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp:

– Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp:
Các luật sư của chúng tôi sẽ giúp khách hàng lựa chọn xác định các ưu điểm để lựa chọn các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp, bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…

– Tư vấn tên doanh nghiệp:
Tư vấn lựa chọn tên và tra cứu tên doanh nghiệp, tra cứu đáp ứng khả năng được chấp nhận đăng ký doanh nghiệp cao, có thể đăng ký nhãn hiệu và đăng ký tên miền internet;

– Tư vấn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh
+ Tư vấn trụ sở công ty: Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;
+ Tư vấn vốn điều lệ: phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp;
+ Tư vấn ngành nghề kinh doanh: Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật;
+ Tư vấn về người sáng lập của công ty: (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành);
+ Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp: (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty);

2. Tài liệu giấy tờ cần cung cấp thành lập doanh nghiệp:
+ CMND/ Hộ chiếu của chủ sở hữu/ thành viên/ cổ đông
+ Các thông tin về công ty:
+ Tên công ty
+ Địa chỉ công ty
+ Ngành nghề kinh doanh
+ Vốn điều lệ

3. Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:
+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp,
+ Điều lệ công ty,
+ Danh sách cổ đông;
+ Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật;

4. Thời gian đăng ký doanh nghiệp: 5 – 10 ngày làm việc
Thời gian trên có thể thay đổi tuỳ tính chất vụ việc, yêu cầu của doanh nghiệp cự thể để Doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch trước khi đi vào hoạt động.

5. Hỗ trợ tư vấn sau khi đăng ký doanh nghiệp:
+ Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…)
+ Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư);
+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
+ Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

» Tư vấn thành lập công ty trong nước

» Thành lập công ty nước ngoài

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp: