Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần do công ty luật tư vấn tận tình cho khách hàng về công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập, thủ tục và dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói.

Đặc điểm về thành lập công ty cổ phần.
Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 thì công ty cổ phần có đặc điểm sau:
+ Đại diện Pháp Luật: 1 hoặc nhiều cá nhân
+ Cổ đông có thể là một tổ chức/cá nhân.
+ Số lượng cổ đông: tối thiểu là 3 người.
+ Có tư cách pháp nhân.
+ Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
+ Được phát hành cổ phiếu
+ Cổ đông có thể chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ cổ phần cho cổ đông khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần của mình sau khi được các cổ đông chấp thuận.
+ Mô hình: Phải có Hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng cổ đông, Giám đốc. Công ty Cổ Phần có trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm.
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)
Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập)
Danh sách cổ đông sáng lập
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96Luật Doanh nghiệp).
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách Ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định;
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

Giấy tờ cung cấp thành lập công ty cổ phần.
CMND/ hộ chiếu công chứng không quá 3 tháng của chủ sở hữu/ các cổ đông sáng lập.
Thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề chính, đại diện pháp luật / các cổ đông.
Chứng chỉ bản sao công chứng nếu ngành nghề có điều kiện.

Thời gian thực hiện.
3 – 5 ngày (không tính ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Thời gian có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh của thực tế.

» Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần: