Tổng hợp các Công văn hướng dẫn do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 10 năm 2022, bao gồm:

– Công văn 3946/TCT-TVQT ngày 27/10/2022 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng;

– Công văn 3914/TCT-VP ngày 25/10/2022 về báo cáo 05 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTC ngày 24/10/2017;

– Công văn 3880/TCT-TCCB ngày 20/10/2022 thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022;

– Công văn 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 về khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

– Công văn 3848/TCT-QLN ngày 18/10/2022 về miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đối với Dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh;

– Công văn 3817/TCT-KTNB ngày 14/10/2022 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022;

– Công văn 3786/TCT-KK ngày 13/10/2022 công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021;

– Công văn 3784/TCT-KK ngày 13/10/2022 về giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3);

– Công văn 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 về hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi;

– Công văn 3758/TCT-TTKT ngày 12/10/2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại;

– Công văn 3658/TCT-TTKT ngày 03/10/2022 giám định tư pháp về thuế;

» Luật sư tư vấn luật thuế

» Luật sư khiếu nại và tranh tụng về thuế