Tư vấn luật thuế

Tư vấn luật thuế, Cung cấp dịch vụ tư vấn luật thuế theo quy định của pháp luật, các chính sách pháp luật về thuế liên quan cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm làm giảm rủi ro pháp lý phát sinh. Tư vấn xử lý hành chính, hình sự về thuế.

Ưu đãi thuế dành cho công ty có vốn nước ngoài

Nhà đầu tư hỏi: Công ty của tôi là công ty cổ phần mới thành lập có 3 thành viên.Trong đó 1 thành viên người Việt và 2 thành viên nước Trung Quốc. Xin hỏi công ty tôi có được...

Danh sách các văn bản pháp luật về thuế hiện hành

Danh sách các văn bản pháp luật về thuế hiện hành. Để tiện tra cứu các quy định pháp luật về thuế đang có hiệu lực, dưới đây là danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh...

Các văn bản pháp luật về quản lý thuế

Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý thuế. Tổng hợp văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về quản lý thuế để tra cứu các văn bản pháp luật về Quản lý thuế Danh sách các...

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư 212/2014/TT-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2014 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác...

Nghị định bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa...

Nghị định thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP có...

Công văn 965/TCT-CNTT Tổng cục Thuế về Kê khai thuế qua mạng

Để đảm bảo hoạt động của hệ thống khai thuế qua mạng, hạn chế tình trạng quá tải và nghẽn mạng khi doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng trong thời gian cao điểm, tháng 7/2014, Tổng...

Luật quản lý thuế hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016

Luật quản lý thuế hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016. Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu...

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế sửa đổi 2012. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 83/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm...

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG...

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Điểm cần lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, SBLAW tổng hợp một số điểm đáng lưu ý để...
chỉ số nộp thuế của Việt Nam

Vấn đề chỉ số nộp thuế của Việt Nam

Về vấn đề chỉ số nộp thuế của Việt Nam, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời kênh VITV về vấn đề này như sau: PV: Thưa ông, Theo đánh giá của ngân hàng...

Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế...

Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối vói cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung...

Bài viết mới