Home Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính, Tư vấn các tình huống trong lĩnh vực hành chính, đưa ra giải pháp thực hiện theo pháp luật hành chính, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính.

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính, tư vấn khiếu nại, khởi kiện hành chính các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan đến lĩnh vực hành chính khiếu nại hành vi hành chính,...

Xin lỗi, cải chính công khai khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị...

Quy định của pháp luật về xin lỗi, cải chính công khai khi danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm. Hiện nay theo một số quy định đối với một số vụ...

Vắng mặt theo giấy triệu tập bị phạt đến 01 triệu đồng

Vắng mặt, không có mặt theo giấy triệu tập có thể bị phạt đến 01 triệu đồng. Cụ thể, đối với hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo Giấy triệu tập, tại Điều...

Thời hạn xóa tiền sự bao lâu? sau khi xử phạt hành chính

Thời hạn xóa tiền sự bao lâu? sau khi chấp hành quyết định xử phạt hành chính. Tôi sẽ cần giấy xác nhận Lý lịch tư pháp để thực hiện một số công việc, tuy nhiên cách...

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính chất quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính, biểu hiện ở việc áp dụng các...

Xử phạt vi phạm hành chính khi không lập biên bản đến 250.000 đồng?

Xử phạt vi phạm hành chính khi không lập biên bản đến 250.000 đồng có cần lập biên bản không? Theo quy định tại Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thủ tục...

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân. Tiếp công dân là một hoạt động thường niên trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ta. Mục đích tiếp...

Những qui định về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử...

Những qui định về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong...

Luật sư tư vấn Luật trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước

Luật sư tư vấn Luật trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước. Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi...

Hàng xóm hát Karaoke gây tiếng ồn lớn có thể báo chính quyền xử...

Hàng xóm hát Karaoke gây tiếng ồn lớn có thể báo công an xử phạt không? Câu hỏi: Hàng xóm nhà tôi thường hát karaoke nhiều hôm đến 11 - 12 giờ đêm với mức âm lượng...

Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính?

Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính? Vi phạm hành chính được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý theo đúng quy định. Căn cứ pháp lý:- Luật Xử lý vi...

Khái niệm Luật hành chính

a, Khái niệm Luật hành chính Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh...

Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng

Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng và Thủ tục xác nhận Huân, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng cấp  Giấy xác nhận tại Ban Thi đua, Khen thưởng: Lĩnh...

Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong

Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong (TNXP). Tôi tham gia thanh niên xung phong từ tháng 7/1965 đến tháng 11/1969 sau đó về làm việc tại Hà Nội, nghỉ...

Có được sử dụng kích điện để đánh bắt cá không?

Có được sử dụng kích điện để đánh bắt cá không? Việc đánh bắt cá bằng xung điện là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm vì mang tính hủy diệt, làm cạn kiệt...

Bài viết mới