Home Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính, Tư vấn các tình huống trong lĩnh vực hành chính, đưa ra giải pháp thực hiện theo pháp luật hành chính, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính.

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính, tư vấn khiếu nại, khởi kiện hành chính các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan đến lĩnh vực hành chính khiếu nại hành vi hành chính,...

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân

Những trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân. Tiếp công dân là một hoạt động thường niên trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ta. Mục đích tiếp...

Khái niệm Luật hành chính

a) Khái niệm Luật hành chính: Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát...

Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng

Xác nhận Huân chương, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng và Thủ tục xác nhận Huân, Huy chương kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng cấp  Giấy xác nhận tại Ban Thi đua, Khen thưởng: Lĩnh...

Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong

Thủ tục xác nhận thương binh với người tham gia thanh niên xung phong (TNXP). Tôi tham gia thanh niên xung phong từ tháng 7/1965 đến tháng 11/1969 sau đó về làm việc tại Hà Nội, nghỉ...

Bài viết mới