Tư vấn hợp đồng với đối tác nước ngoài

Được biết hiện Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm luật sư để tiến hành hỗ trợ tư vấn hợp đồng với các bên thứ 3, đặc biệt là hợp đồng cho đối tác nước ngoài.

Chúng ttoi là một đơn vị luật hoạt động chuyên về lĩnh vực tư vấn hợp đồng, trân trọng  gửi tới Quý khách hàng đề xuất dịch vụ pháp lý về tư vấn hợp đồng với đối tác nước ngoài như sau:

Cách thức tư vấn:
Làm việc trực tiếp với khách hàng, tư vấn qua điện thoại, email hoặc qua hình thức phù hợp khác;

– Thời gian hoàn thiện:
7 đến 10 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng cần tư vấn từ Quý doanh nghiệp

– Kết quả tư vấn:
Đưa ra các ý kiến pháp lý về tính pháp lý của văn bản, đề xuất sửa đổi bổ sung các điều khoản có lợi cho Quý Công ty; soạn thảo lại Hợp đồng sau khi 2 bên chốt nội dung sửa đổi;

» Soạn thảo hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa

Tư vấn hợp đồng với nước ngoài: