Cố ý gây thương tích 1%, có bị khởi tố hình sự không?

Cố ý gây thương tích 1%, có bị khởi tố hình sự không? Trong lúc tham gia giao thông em có xô xát đánh nhau, có cầm viên gạch đánh lại, kết quả giám định sức khỏe của người bị đánh thương tích 1%. Như vậy em có bị khởi tố hình sự không? Tỷ lệ thương tật dưới 11% có được hiểu là từ 0,1 đến 10% không?.

Đánh người gây thương tích 1%, có bị khởi tố hình sự không?

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;
đ) Có tổ chức;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
i) Có tính chất côn đồ;
k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”

2. Bạn chỉ gây thương tích cho đối phương 1% thì thuộc 3 trường hợp:

Thứ nhất, không bị khởi tố hình sự trong lúc xô xát chỉ dùng tay, chân. bạn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP:

“2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau”

Thứ hai, Trong trường hợp phòng vệ chính đáng bạn cũng không bị khởi tố hình sự theo Điều 22. Phòng vệ chính đáng BLHS 2015,

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc li ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.”

Thứ ba, bạn vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu đánh người gây thương tích 1% nhưng thuộc một trong các trường hợp từ điểm a đến k khoản 1 Điều 134 nêu trên. 

» Tư vấn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

» Tư vấn các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người