Tư vấn bổ sung ngành nghề thiết bị viễn thông

Chúng tôi là một siêu thị và muốn bán mặt hàng điện thoại di động tại cửa hàng.

Vậy chúng tôi có phải bổ sung mã ngành không?

Luật sư tư vấn: Để bán mặt hàng điện thoại trong các cửa hàng thì cần đăng ký mã ngành như sau:

47412: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông như:
– Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.

Vậy Quý công ty cần đăng ký mã ngành 47412 vào đăng ký kinh doanh.

» Tư vấn luật Viễn thông và Công nghệ thông tin

» Báo giá thay đổi đăng ký kinh doanh