Báo giá thay đổi đăng ký kinh doanh

Chúng tôi là doanh nghiệp cổ phần và đang có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trọ gói, và soạn thảo các hợp đồng, cụ thể là: Hợp đồng cho vay, mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần và lập sổ cổ đông công ty. Do đó, chúng tôi cần SB law báo phí tư vấn cụ thể:

Luật sư: Sb law thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, soản thảo các hợp đồng như sau:

1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Thay đổi đăng ký kinh doanh:

  • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần;
  • Soạn thảo 01 hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
  • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;
  • Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh mới và bàn giao cho Quý Công ty.

Soạn thảo các hợp đồng và lập sổ cổ đông công ty:

  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng cho vay, mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng tặng cho cổ phần nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của Quý Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; lập sổ cổ đông công ty;
  • Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến các dự thảo hợp đồng và sổ cổ đông công ty;
  • Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các dự thảo hợp đồng, sổ cổ đông dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 03 lần/văn bản hoặc 15 giờ làm việc/văn bản) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc nêu trên trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ.

  1. BÁO PHÍ DỊCH VỤ

– Phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh: 4.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

– Phí dịch vụ dự thảo Hợp đồng cho vay: 8.000.000 VNĐ/hợp đồng (tám triệu đồng).

– Phí dịch vụ dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tặng cho cổ phần, lập sổ cổ đông: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu sửa đổi và hoàn thiện hợp đồng và vượt quá 03 lần/văn bản hoặc 15 giờ làm việc/ văn bản phí dịch vụ cho giờ làm việc phát sinh thêm là 2.000.000VNĐ/01 giờ (hai triệu đồng);

>> Thay đổi đăng ký kinh doanh

Báo giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh: