Thay đổi đăng ký kinh doanh

Để phù hợp với nhu cầu kinh doanh và loại hình doanh nghiệp thì việc thay đổi đăng ký kinh doanh là cần thiết do vậy công ty luật SB law có khả năng thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ thay đổi này.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Thay đổi tên công ty;
+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
+ Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: bổ sung, rút, chỉnh sửa ngành nghề;
+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chức danh của đại diện theo pháp luật;
+ Tăng giảm vốn điều lệ của công ty;
+ Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

Mục tiêu dịch vụ hỗ trợ khách hàng
+ Tiết kiệm thời gian và chi phí kéo dài;
+ Giúp doanh nghiệp quản lý, điều hành hiệu quả bởi tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý sau này.

1. Tài liệu cần cung cấp để thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Giấy đăng ký kinh doanh (bản gốc);
+ Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;
+ Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);
+ Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (nếu có)
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).

2. Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh: Từ 02 ngày làm việc;
3. Mức phí dịch vụ: Từ 3.3 triệu đồng.

4. Các công việc do luật sư thực hiện:

+ Tư vấn pháp luật, hướng dẫn về các điều kiện và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
+ Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;
+ Đại diện khách hàng tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đã nộp;
+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
+ Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan công an có thẩm quyền (nếu có);
+ Tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp (nếu có).

» Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh: