Thủ tục thay đổi thông tin giấy chứng nhận mã số mã vạch

Thủ tục thay đổi giấy thông tin chứng nhận mã số mã vạch. Do doanh nghiệp có thay đổi về tư cách pháp nhân, tên gọi hay địa chỉ giao dịch phải làm thủ tục đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch đã được cấp trước đó.

Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin giấy chứng nhận mã số mã vạch

Download – tải: Công văn về việc đổi thông tin mã số mã vạch

Lý do doanh nghiệp cần làm hồ sơ cấp đổi/cấp lại Giấy chứng nhận như sau:

  • Doanh nghiệp thay đổi thông tin;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV bị thất lạc;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV hết hiệu lực;
  • Cấp lại tài khoản đăng nhập nhưng bị thất lạc Giấy chứng nhận.

Hồ sơ yêu cầu cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch:

  1. Công văn về việc đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc quyết định thành lập;
  3. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch (cũ);
  4. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch đã điền các thông tin thay đổi.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp nộp tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam để được đổi lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam để được đổi lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.

Thời gian thay đổi nội dung mã số mã vạch:

20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan tiếp nhận giải quyết thay đổi nội dung MSMV:

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Ngoài ra quý khách có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên hệ theo số: 0768236248

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Dịch vụ làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận mã số mã vạch: