Thời hạn chưa được coi là bị xử lý vi phạm hành chính?

Thời hạn chưa được coi là bị xử lý vi phạm hành chính? Thời hạn xóa xử phạt hành chính, Thời hạn xóa tiền sự sau khi chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Câu hỏi: Mong luật sư tư vấn cho em. Em bị công an bắc ninh bắt về tội cố ý gây thương tích, nhưng em đã bị phạt hành chính về tội này, theo em biết như vậy là em đã có tiền sự về tội cố ý gây thương tích nhưng nếu sau 1 năm em không vi phạm gì được xoá tiền sự thì khi điều tra về lý lịch tiền sự đó có những cơ quan cá nhân nào có thể biết em đã từng có tiền sự này? Có cách nào có thể xoá hết tiền sự này không ? Coi như em chưa từng vi phạm chưa từng có tiền sự. 

Tư vấn thời hạn chưa được coi là bị xử lý vi phạm hành chính?

Căn cứ pháp lý:
– Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
– Nghị định 111/2013/NĐ-CP.
– Nghị định 56/2016/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn:

1. Khái niện về tiền sự, vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính

– Tiền sự là gì?

Tiền sự là từ dùng để chỉ người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mà chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa việc xử phạt hành chính.

2. Thời hạn được coi là xóa tiền sự

Theo quy định của Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, một người đã từng bị xử lý vi phạm hành chính được coi là chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính khi đáp ứng các điều kiện như sau:

“Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.”

Như vậy, trường hợp của bạn là sau 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính mà không tái phạm thì đương nhiên được coi như chưa có tiền sự mà không cần làm thủ tục để xóa tiền sự.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

» Điều kiện được hưởng án treo