Thời hạn xóa tiền sự bao lâu? sau khi xử phạt hành chính

Thời hạn xóa tiền sự bao lâu? sau khi chấp hành quyết định xử phạt hành chính. Tôi sẽ cần giấy xác nhận Lý lịch tư pháp để thực hiện một số công việc, tuy nhiên cách đây 03 năm tôi bị Công an ra quyết định xử phạt hành vi xô sát là 300.000 đồng. Vậy cho tôi hỏi trong xác nhận lý lịch tư pháp có ảnh hưởng không? Nhờ tư vấn!

Tư vấn thời hạn xóa tiền sự, sau khi xử phạt hành chính

Căn cứ Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.”

Ngoài ra:

Còn tờ khai lý lịch tư pháp chỉ khai về phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có)

Án tích là gì? Án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi, lưu lại trong lí lịch tư pháp trong thời gian luật định. Án tích chỉ đặt ra khi một người vi phạm pháp luật hình sự, có bản án về tội phạm mà mình thực hiện.

=> Như vậy, với việc bị xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn xóa tiền sự là 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt tiền. Do đó, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã bị xử phạt cách đây 03 năm, nên hiện tại bạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính (không có tiền sự), còn về lý lịch tư pháp chỉ ghi phần về án tích, không ghi về tiền sự.

» Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

» Khi nào có quyền khiếu nại, tố cáo?