Đăng ký bảo hộ hệ thống nhận diện thương hiệu

Đăng ký bảo hộ hệ thống nhận diện thương hiệu (NDTH). Khi thiết ra hệ thống NDTH để xây dựng được thương hiệu ấn tượng vào tâm trí của khách hàng, việc đăng ký nhãn hiệu/ HT NDTH là một điều kiện khi doanh nghiệp muốn phát triển và bảo vệ thương hiệu của mình tạo ra.

Đăng ký bảo hộ hệ thống nhận diện thương hiệu:

– Nhãn hiệu sẽ bị làm nhái và lẫn với những nhãn hiệu khác nếu bạn không làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

– Khi bạn không đăng ký, đồng nghĩa với việc không có cơ sở pháp lý để bảo vệ.

– Khi người khác sử dụng nhãn hiệu giống hay gần giống sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang kinh doanh, bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro.

Các dịch vụ cung cấp:

– Tiến hành các tra cứu liên quan đến nhãn hiệu hàng hoá;

– Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;

– Tư vấn về khả năng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;

– Soạn thảo, nộp đơn và theo dõi đơn để lấy Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá;

– Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá;

– Quản lý hồ sơ nhãn hiệu hàng hoá cho doanh nghiệp (trademark portfolio)

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá;

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận, chuyển nhượng hoặc li-xăng nhãn hiệu hàng hoá đang được xét nghiệm hoặc đã được đăng ký;

– Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển nhãn hiệu hàng hoá.

Để được tư vấn bảo hộ nhãn hiệu, Quý khách chỉ vần gọi điện hoặc gửi qua email cho chung tôi.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ hệ thống nhận diện thương hiệu: