Ngân hàng được bán đấu giá nhà đất thế chấp không cần khởi kiện?

Khi nào ngân hàng được bán đấu giá nhà đất thế chấp không cần khởi kiện? Xử lý tài sản thế chấp là nhà đất thông qua bán đấu giá là vấn đề được cả ngân hàng và người đi vay quan tâm đến. Vậy, trường hợp nào thì ngân hàng được xử lý tài sản, điều kiện để bán đấu giá nhà đất là gì, thông qua bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ những vấn đề trên.

Ngân hàng được bán đấu giá nhà đất thế chấp không cần khởi kiện?

1. Các trường hợp được xử lý tài sản thế chấp?

Thế chấp là gì?

 • Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
 • Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

 • Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
 • Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.
 • Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

2. Điều kiện để ngân hàng được bán đấu giá nhà đất mà không khởi kiện

 • Đã thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký bảo đảm.
 • Thuộc vào 1 trong các trường hợp xử lý tài sản thể chấp nêu trên;
 • Bán đấu giá là phương thức xử lý tài sản thế chấp theo thoả thuận giữa 2 bên, hoặc 2 bên không có thoả thuận về phương thức xử lý tài sản thế chấp trong hợp đồng thế chấp;
 • Việc bán đấu giá tài sản thể chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản;
 • Ngân hàng phải thực hiện thông báo việc xử lý tài sản thế chấp cho bên thế chấp, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trường hợp nhà đất thế chấp là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên thế chấp thì khi bên thế chấp không giao tài sản cho ngân hàng để xử lý tài sản thì ngân hàng có quyền thu, giữ tài sản đó.

Ngân hàng chỉ được thu giữ tài sản khi đáp ứng đủ các điều kiện trên và các điều kiện sau:

 • Tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại toà án có thẩm quyền;
 • Không đang bị toà án  dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Không đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật;
 • Ngân hàng đã hoàn thành nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 Điều 7 Nghị quyết 42/2017/QH14.

3. Những khó khăn trong việc bán đấu giá nhà đất thế chấp

Quy định của pháp luật là vậy, tuy nhiên trên thực tiễn, việc các ngân hàng muốn thực hiện việc bán đấu giá nhà đất thế chấp mà không phải khởi kiện tương đối khó khăn.

Một số vấn đề bất cấp thường gặp phải như:

 • Bên thế chấp không chịu giao tài sản cho Ngân hàng để xử lý tài sản theo thoả thuận;
 • Chỉ khi bên thế chấp có tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, thì ngân hàng mới được quyền thu giữ tài sản khi bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ giao tài sản;
 • Vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong trình tự, thủ tục đấu giá như: lựa chọn tổ chức đấu giá, thủ tục thông báo đấu giá,…
 • Tính chất pháp lý của bất động sản thế chấp;…

4. Công việc tư vấn thực hiện

Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục thực hiện:

 • Tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở.
 • Có yếu tố nước ngoài
 • Về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà đất (đất đai – nhà ở).
 • Tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Soạn thảo đơn từ, mẫu biểu cho khách hàng về các thủ tục liên quan đến đất đai

5. Phí dịch vụ

Phí tư vấn ban đầu miễn phí. Ngoài ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về vấn đề cụ thể, chi phí sẽ được cập nhật căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và khả năng tài chính của khách hàng.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng và giúp quý khách tiết kiệm chi phí còn cung cấp các tư vấn pháp luật thường xuyên cho khách hàng với nhiều mức giá hợp lý tuỳ theo quy mô và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.